5

دیدگاه رهبری درمورد انقلاب اسلامی

  • کد خبر : 990
  • ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۲۱:۲۵

        ملّت ايران بايد بدانند كه حفظ انقلاب و برپانگاهداشتن پرچم عزّت و شرف و ادامه ي راه پرافتخاري كه مجاهدات اين ملّت شريف در برابر ملّتهاي جهان، مخصوصاً مسلمانان گشود و به عنوان تنها راه غلبه بر فشار و ظلم قلدران شناخته شد، و تنها باطل السحر توطئه هاي دشمنان برعليه انقلاب و […]

        ملّت ايران بايد بدانند كه حفظ انقلاب و برپانگاهداشتن پرچم عزّت و شرف و ادامه ي راه پرافتخاري كه مجاهدات اين ملّت شريف در برابر ملّتهاي جهان، مخصوصاً مسلمانان گشود و به عنوان تنها راه غلبه بر فشار و ظلم قلدران شناخته شد، و تنها باطل السحر توطئه هاي دشمنان برعليه انقلاب و جمهوري اسلامي، همانا حراست از اصول بنياني انقلاب و پاسداري از ارزشهاي انقلاب است. اين، آن نقطه ي روشني است كه شعار ضديت با سلطه ي جهاني استكبار را عالمگير ساخته و اركان نظام سلطه ي جهاني را متزلزل كرده است و همين است كه از اين پس نيز ملّت ايران را بر همه ي توطئه هاي دشمنان فايق خواهد ساخت. و اين همان وصيت جاوداني است كه امام راحل عظيم القدر(اعلي الله كلمته) در بيانيه ها و اخيراً در وصيتنامه ي خود، همه ي ما را بدان توصيه فرموده است.
اكنون، يك سال پس از رحلت آن پدر دلسوز و مرشد و معلم آگاه و حكيم، اين جانب لازم مي دانم اساسي ترين معارف انقلاب را كه همه در شمار بيّنات مكتب انقلاب و برخاسته از اصول و احكام اسلام است، يك بار ديگر به برادران و خواهران خود تذكر داده، همه ي ملّت انقلابي و شجاعمان را به توجه و اهتمام روزافزون نسبت به آنها دعوت كنم:
۱٫ تداوم ياد و راه امام
پيش از هر چيز، زنده داشتن ياد و راه و درس جاودانه ي امام خميني (اعلي الله كلمته) است، كه مشعل راه و ترسيم كننده ي خط اساسي حركت و تعيين كننده ي شاخصهاي اصلي و حياتي اين جاده ي مبارك و فرجام تابناك آن است. حيات و شخصيت خميني كبير، تجسم اسلام ناب محمّدي و تبلور انقلاب اسلامي بوده و او خود و سخنش و انگشت اشاره اش، خضر راه اين حركت الهي و روشنگر نقاط مبهم و برطرف كننده ي همه ي ترديدها بوده و همچنان خواهد بود. ملّت ايران و از همه بيشتر مسئولان كشور، بايد اين درس بزرگ را هرگز از ياد نبرند.
۲٫ تلاش براي تحقّق جامعه ي نمونه ي اسلامي
اين نهضت مردمي و انقلاب بي نظيري كه در منتهاي مبارزات پانزده ساله ي آن پديد آمد و حماسه ي عظيمي كه در عمر يازده ساله ي اين نظام به ظهور رسيد و شهادت نفوس طيبه و تحمل
آن همه دشواريها و شكنجه ها و مصيبت ها از سوي ملّت مؤمن و مبارز ما، همه و همه به خاطر اسلام بود. اين ملّت بزرگ و امام بزرگوارش، سعادت را در پيروي حقيقي از اسلام دانستند و حاكميت اسلام را وسيله ي نجات از سلطه ي شيطانها و طاغوتها و ستمگران ديدند و رضاي خدا را در پيگيري از حاكميت اسلام جست وجو كردند. ملّتهاي مسلمان و مخلصان دلسوز در سراسر جهان اسلام نيز به خاطر اسلام بوده و هست كه اين انقلاب و اين نظام را متعلق به خود دانسته و از آن حمايت و دفاع كردند و مي كنند. ازاين رو، جمهوري اسلامي بزرگترين وظيفه اش آن است كه اسلام را در زندگي مردم تحقق بخشد و جامعه را به صورت يك جامعه ي نمونه ي اسلامي درآورد.
براي عملي شدن اين هدف ـ كه گامهاي اساسي و بلند آن، از آغاز پيروزي به وسيله ي همه ي دست اندركاران و با اشراف و اهتمام شديد امام(رضوان الله عليه) برداشته شده ـ بايد قواي سه گانه ي كشور هماهنگ و پيگير عمل كنند و حوزه هاي علميه و مراكز فرهنگي و پژوهشي اسلامي، به تلاش وسيع دست زنند و سرچشمه ي پايان ناپذير تفقه و اجتهاد آگاهانه و بصير را در خدمت عمق و گسترش معارف اسلامي به كار گيرند و دستگاه فكري و عملي نظام جمهوري اسلامي، با هم و در كنار هم، جامعه را در راه اسلامي شدن روزافزون و به سمت هدفهاي اسلامي پيش ببرند.
تمامي آحاد ملّت مسلمان، در حفظ و حراست از احكام نوراني آن و سعي در گسترش و تعميق آن در جامعه، داراي وظيفه يي بزرگند. امر به معروف و نهي از منكر كه يكي از اركان اساسي اسلام و ضامن برپاداشتن همه ي فرايض اسلامي است، بايد در جامعه ي ما احيا شود و هر فردي از آحاد مردم، خود را در گسترش نيكي و صلاح و برچيده شدن زشتي و گمراهي و فساد، مسئول احساس كند.
ما هنوز تا يك جامعه ي كاملاً اسلامي كه نيكبختي دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند و تباهي و كجروي و ظلم و انحطاط را ريشه كن سازد، فاصله ي زيادي داريم. اين فاصله، بايد با همت مردم و تلاش مسئولان طي شود و پيمودن آن، با همگاني شدن امر به معروف و نهي از منكر آسان گردد. مساجد به عنوان پايگاههاي معنويت و تزكيه و هدايت، روزبه روز گرمتر و پررونق تر شود و نشان ايمان و عمل و اخلاق اسلامي، در گوشه و كنار جامعه، از جمله در مراكز دولتي و ادارات و دانشگاهها، همه را به پيروي از تعاليم نوراني قرآن تشويق نمايد. كتاب خدا در ميان مردم حضور واقعي بيابد و آموختن و تدبر و تعمق در آن، براي همه بخصوص جوانان و نوجوانان، امري رايج و داير گردد. در اين مورد، مسئوليت علما و آگاهان و نويسندگان و گويندگان و رسانه هاي عمومي، بسي مهم و خطير است.
۳٫ تلاش براي استقرار عدالت
فوري ترين هدف تشكيل نظام اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي است. قيام پيامبران خدا و نزول كتاب و ميزان الهي، براي همين بود كه مردم از فشار ظلم و تبعيض و تحميل نجات يافته، در سايه ي قسط و عدل زندگي كنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به كمالات انساني نايل آيند. دعوت به نظام اسلامي، منهاي اعتقادي راسخ و عملي پيگير در راه عدالت اجتماعي، دعوتي ناقص، بلكه غلط و دروغ است و هر نظامي هرچند با آرايش اسلامي، اگر تأمين قسط و عدل و نجات ضعفا، و محرومين، در سرلوحه ي برنامه هاي آن نباشد، غيراسلامي و منافقانه است. و از همين جاست كه ادعاي سلاطين و حكامي كه با وجود داعيه ي مسلماني و شعار پيروي از قرآن، راه ديگر جباران را پيموده و فاصله ي فقير و غني را بيشتر كرده و خود در صف اغنيا قرار گرفته و از درد فقرا و پابرهنگان غافل مانده اند، چه در تاريخ و چه در زمان حاضر، همواره از سوي هوشمندان آشنا به معارف قرآن و اسلام، مردود دانسته شده است.
در نظام اسلامي بايد همه ي افراد جامعه، در برابر قانون و در استفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامي، يكسان و در بهره مندي از مواهب حيات، متعادل باشند. هيچ صاحب قدرتي قادر به زورگويي نباشد و هيچ كس نتواند برخلاف قانون، ميل و اراده ي خود را به ديگران تحميل كند. طبقات محروم و پابرهنگان جامعه، مورد عنايت خاص حكومت باشند و رفع محروميت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظيفه ي بزرگ دولت و دستگاه قضايي محسوب شود. هيچ كس به خاطر تمكن مالي، قدرت آن را نيابد كه در امور سياسي كشور و در مديريت جامعه دخالت و نفوذ كند و هيچ تدبير و حركتي در جامعه، به افزايش شكاف ميان فقرا و اغنيا نينجامد. پابرهنگان، حكومت اسلامي را پشتيبان و حامي خود حس كنند و برنامه هاي آن را در جهت رفاه و رفع محروميت خود بيابند.
امام بزرگوار ما، اين را يكي از اساسي ترين مسايل جمهوري اسلامي دانسته و قوي ترين بيانات را در اين باره ايراد نموده اند و اين، خصوصيت غيرقابل تفكيك جمهوري اسلامي است. هيچ حايلي نبايد بتواند مسئولين نظام و مديران بخشهاي مختلف آن را از اين هدف اساسي غافل كند. پابرهنگان و كوخ نشينان و اكثريت مردم ما كه بر اثر سياستهاي خائنانه و خانه برانداز رژيم ستمشاهي، در فقر و محروميت بسر مي برند، همواره صادق ترين و با اخلاص ترين ياوران اين انقلاب و اين نظام بوده اند و هستند و نظام اسلامي بايد رفع محروميت از آنان را در صدر برنامه هاي سازنده ي خود قرار دهد.
۴٫ وحدت كلمه، رمز پيروزي
وحدت كلمه، رمز پيروزي ملّت ايران در مراحل مختلف بوده و امروزه نيز مهمترين وسيله ي ملّت ما براي مقابله با تحريكها و توطئه هاست. باتوجه به سرگذشت دوران دهساله و تأمل در حوادث آن، كه حاكي از آسيب ناپذيري جمهوري اسلامي در برابر انواع توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي است، اهميت وحدت و يكپارچگي ملّت و مسئولان بيشتر آشكار مي شود.
ملّت ايران و مديران و گردانندگان كشور، بايد بر گرد اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي مجتمع گشته و همه ي توان و نيروي خود را براي تحقق و حراست از آن متمركز كنند وهيچ خواسته و شعار و هيچ انگيزه ي فردي و گروهي و قومي و فرقه يي نتواند فرد و يا جمعي را از تلاش براي آن اصول و رسيدن به هدفهاي نظام جمهوري اسلامي باز دارد.
همه ي ملّت رشيد ايران، مخصوصاً آنان كه سخن و عملشان در معرض قضاوت و توجه ديگران است، بايد صفوف خود را متحد و مرصوص ساخته، با وحدت و همكاري و با گامهاي استوار، به سوي اهداف عاليه ي اسلام، قدرتمندانه حركت كنند و دشمنان كمين گرفته را كه مترصد فرصتند، مأيوس سازند.
رسانه هاي خبري بيگانه كه مظهر تمايلات و سياستها و نيّات خصمانه و اغراض خبيث سردمداران سياستهاي جهانيند، برروي هر كلمه و هر اشاره يي كه از آن، بوي اختلاف و دودستگي استشمام شود و يا بتوان چنين وانمود كرد، شديداً حساسيت نشان داده و با بزرگ كردن نكته هاي ريز و مطرح ساختن استنباطهاي دروغين از گفته ها و نوشته ها در ايران، به طور دايم در تلاشند كه شايد بتوانند تصويري مشوّش و آلوده به اختلافات و زدوخورد داخلي از ايران اسلامي ـ كه بحمدالله برخوردار از وحدت و يكپارچگي كم نظيري است ـ به مردم ايران و جهان ارايه دهند و زمينه ي دودستگي و نفاق را با اين وسوسه ها به وجود آورند. اينها همه نشانه ي آن است كه امروزه دشمن از همه ي راهها براي تضعيف جمهوري اسلامي عاجر مانده و بدخواهانه در كمين اختلافات داخلي و شكست وحدت عمومي نشسته است.
ملّت رشيد ايران و مسئولان و متصديان امور كشور و نمايندگان محترم مجلس، گويندگان و نويسندگان، بايد مانند هميشه به اين طمع خام دشمن پاسخ مناسب را بدهند و وحدتي را كه صنع الهي و رحمت شامله ي حق بر ملّت ايران است، با همه ي وجود پاسداري كنند.

mostajar

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=990

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.