3

جومونگ کره ای یا ماشیح یهودی

  • کد خبر : 1379
  • ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۸:۱۶

  جومونگ که گوی ا ماشیح (منجی قوم یهود) و قومش همان فرزندان برتر خداوند هستندارتباطی تنگاتنگ با تورات و تلمود دارد  آنگونه که همواره مورد عنایت الهیاست و حتی همچون پیامبران بنی اسرائیل(طالوت و داوود) خداوند به او روشبافت و ساخت زره را آموخته وسربازانش را با تعدادی کم بر دشمنان بسیار خوداز امپراطوری […]

 

جومونگ که گوی

ا ماشیح (منجی قوم یهود) و قومش همان فرزندان برتر خداوند هستندارتباطی تنگاتنگ با تورات و تلمود دارد  آنگونه که همواره مورد عنایت الهیاست و حتی همچون پیامبران بنی اسرائیل(طالوت و داوود) خداوند به او روشبافت و ساخت زره را آموخته وسربازانش را با تعدادی کم بر دشمنان بسیار خوداز امپراطوری چینی ها یا “هان”  پیروز می گرداند.

چندی پیش به مقاله ای با عنوانجومونگ و نجات‌بخشی بنی‌اسرائیلدر سایت موعود نوشته استاد ارجمندم جناب دکتر شفیعی سروستانی برخوردم.

تحلیل ایشان خصوصا این مطلب که” شاید این یادداشت ذهن بسیاری از جوانان علاقمند را برای کشف دقایق این مجموعه و کشف سایر مشابهت ها یاری دهد” بنده را بر آن داشت تا تحلیلی ترمینولوژیکال، تاریخی و تطابقی  بر این افسانه کره ای بنویسم.

شاید تاسف بار به نظر برسد که برنامه های پر محتوایی همچون “این شبهادررسانه ملی هیچ تکراری نداشته باشند و بعضا ساعاتی از پخش تلویزیونی را به خود اختصاص دهند که همزمان در شبکه ای دیگر برنامه پربیننده ای مانندسریال رستگاران در حال پخش است و در عوض سریال جومونگ دو بار تکرار شود.

بررسی تحرکات یهود در زمینه فرهنگ سازی و قلب واقعیات از طریق رسانه ، نهدر این مجال که خود فرصتی بسیار  می طلبد ،اما مقدمتا  پیش از پرداختن بهافسانه جومونگ به عنوان نمونه و جهت آشنایی با رویه کاری آنها ذکر چند  مورد را مفید می دانم.

عبارت “موش کثیف” که سالها در اروپا خطاب به یهودیان گفته  می شد  ، نه بامقابله به مثل یهود ، بلکه در یک جریان فرهنگی- رسانه ای طی چند سال عملااز بین رفت.

 برای نمونه اکثر ما انیمیشن “میکی ماوس” که باز گو کننده ماجرا های موشیزیرک در مقابله با توطئه های دشمنانش بود را دیده ایم .بخش اول عبارت   mici mouse  که به معنای “میکی موشه” است یعنی  mici در ذهن واژهmike مخففمیکائیل که از اسامی عبرانی است را متبادر می سازد و از سویی دیگر واژهmice به معنی صورت جمع کلمهmouse،یعنی موش ها است،و در کل در دل نام اینانیمیشن ارتباطی چند گانه بین موش و یهود نهفته است.

 این موش زیرک و دوست داشتنی آن چنان در دل های بینندگان نفوذ می کند که دیگر ترکیب موش کثیف ترکیبینا خوشایند و نا چسب به نظر می آید.

در موردی دیگر که بی شک شاهکار تاریخ انیمیشن سازی جهان است یعنی “تام وجری “، پیروز بلا منازع همیشه داستان “جری ” یا کاراکتر موش است . تا جاییکه  بیننده آرزو می کند کاراکتر گربه یا “تام”  نیز هر از چندگاهی پیروزشود ولی گویا قرار است این یک سرنوشت محتوم و لم یتغیر تاریخ باشد که همیشهموش پیروز خواهد بود ، موشی که در خود بار معنایی یهودی را نهفته دارد.

به هر حال کودکانی که طی دو یا سه دهه پیش این انیمیشن ها را نگاه می کردنداکنون بزرگ سالانی هستند که  دیگر برایشان  عبارت موش کثیف به معناییهودی” مفهومی ندارد و در اروپایantisemitist  (ضد یهود) موش کثیف ترکیبینامأنوس بوده و موش به عنوان موجودی دوست داشتنی ، زیرک و مهربان بارمعنایی جدیدی یافته است اما نكته جالب این ماجرا  متولیان  محترم فرهنگی  کشور ما هستند که  اکنون اقدام به جلوگیری از پخش گسترده این انیمیشن هاکرده اند که  به نظر حقیر ، نوش دارویی پس از پوسیدن کفن نوادگان سهراباست.

نمی دانم شاید بیست سال آینده هم  نگه داشتن سی دی های افسانه جومونگ جرم محسوب شود.
جومونگی که همچون موسی(ع) در خانه فرعون(امپراطور) رشد و نمو می کند ، برعلیه وی می شورَد و در نهایت مردم آواره را با گذراندن از رودخانه ایپهناور (گذر موسی از رود نیل)به سرزمین خالی از سکنه ! پدرانشان یعنی چوسانقدیم (ارض موعود ) وارد می کند.

چو سان در ذهن ، عبارت(جوسان)  “jew sun”یعنی خورشید یهود را متبادر میسازد و ماجرا آنجا شگفت آور می شود که خورشید در تورات نماد ارض موعود یاسرزمین مادری باشد.

چوسان که ارض موعود شد ،  منجی این قوم – جومونگ- نیز راهبی یهودی میشود.=jew Monk) راهب یهودی ( و پایه های ابتدایی  امپراطوری  خود را درجولبن” (جو + لبن )می گذارد . در اکثر واژه های کلیدی این افسانه کره ایجو” و یا چیزی شبیه آن ، که  دقیقا با همین تلفظ در زبان لاتین یهودی معنیمی دهد، استفاده شده است.

شایان ذکر است لازم نیست دقیقا إملاء این لغات صحیح باشد چراکه در عمل همممکن نیست، بلکه نویسندگان این افسانه کوشیده اند از اسامی و یا کلماتیبهره ببرند که حداکثر ممکن با اسامی و مفاهیم یهود شباهت داشته و تلفظمشابه آنها ـ نه الزاما املاءـ اهداف صهیونیستی عناصر پشت پرده این مجموعهرا در ذهن بینندگان نهادینه کند.

جالب اینکه  بیشتر این عبارات اسامی خاص هستند تا در صورت ترجمه و دوبله به زبانهای دیگر تغییری نیابند
البته آنچه ذکر شد سوای موارد متعدد نمادگرایی تصویری- صهیونیستی این سریال است.

آن جا که اولینبار با نقشه چوسان قدیم که بر روی پوست ترسیم شده  مواجه می شوید فقط کافیاست نقشه فرضی أرض موعود صهیونیست ها(نیل تا فرات) را قبلا دیده باشید تااز این شباهت بی اندازه به شگفت آیید . در پس زمینه سکانس های مختلف اینسریال ستاره شش گوش و یا تصاویر متعدد پرچم هایی با نقش خورشید که نماد ارضموعود صهیونیست ها است  مواجه می شوید.

از این ها که بگذریم نقش “کابالا “یا عرفان و سنت شفاهی  یهود و پیشگوییهایشان در این سریال غوغا می کند، گویا قرار نیست هیچ تصمیمی بدون اذنپیشگوهای زن این سریال گرفته شود . لابد آن ها هم حداقل یک “نوستراداموسیا “ربی یهودا “،”أری مقدس”،” ربی شمعون “و دیگر کابالیستی یهودی  لازمدارند تا برای شان واقعه یازده سپتامبر، آرماگدون و… را پیشگویی کند و ازآینده روشن قوم شان بگوید.

 آری تاکید بسیار بر مسئله پیشگویی ،پرده از نیتی شوم وشیطانی بر می داردکه آن چیزی جز نام گذاری دهه دوم قرن بیست و یکم به نام دهه کابالا  نیست. آنچه در این سریال و دیگر فعالیت های فرهنگی – رسانه ای  یهود به آنپرداخته می شود آماده سازی ذهن مردم جهان برای پیاده شدن مفاهیم دلخواه شاناست. همان گونه که فیلم ها ، سریال ها و آوازه خوانی های سبک متال ودهه نود، جهان را برای ورود به عصر ترانس مدرنیسم که همانSatanism و یاشیطان پرستی بود آماده کرد.

جومونگ که گویا ماشیح (منجی قوم یهود) و قومش همان فرزندان برتر خداوندهستند ارتباطی تنگاتنگ با تورات و تلمود دارد  آنگونه که همواره مورد عنایتالهی است و حتی همچون پیامبران بنی اسرائیل(طالوت و داوود) خداوند به اوروش بافت و ساخت زره را آموخته وسربازانش را با تعدادی کم بر دشمنان بسیارخود از امپراطوری چینی ها یا “هان”  پیروز می گرداند.

نقش زنان در این سریال اعم از کارکتر های مثبت و منفی  انسان را به یادپیامبران زن سبعه- هفت گانه- یهود و یا حد اقل دیگرانی چون ریوقا ، ساره ،یائل و… می اندازد.

شخصیت  بانو “سوسانو” بسیار شبیه به” دبورا” نبیه یهودی است که بنا بر  فصلهای ۴ و ۵ کتاب شوفطیم از مجموعه عهد عتیق  بر سربازان سیسرا پیروز میگردد .و یا اقدامات تجاری وی “گراسیا ناسی”ز ن تاجر معروف یهودی و عاملاصلی نفوذ یهودیان در دربار عثمانی را در خاطر زنده می کند.

بانو سویا (همسر جومونگ) نیز که ابتدا  به اسارت می رود ولی  پس از باز گشتبه خاطر اهداف عالیه قوم همسرش از معرفی مجدد خود سرباز می زند شما را باداستان هدسه که بنا بر فیلم صهیونیستی “یک شب با پادشاه ” به زور از خانهعمویش مردخای ربوده شد و به همسری خشایار شاه در آمد همراه می کند.

 در بررسی شخصیت های زن این سریال از هدسه که با نفوذ در دربار ایرانمقدمات قتل ۷۷۰۰۰ ایرانی را فراهم کرد  بگذریم  (شرح آن  در دفتر استر ازمجموعه عهد عتیق  آمده است)  به یاد “رکسلانه” یا “خرم سلطان”  یهودی میافتیم که با نفوذ در دربار سلیمان، پادشاه عثمانی  به همسری وی در آمد و باقتل ولیعهد “مصطفی ” بالاخره منجر به پادشاهی سلطان  سلیم دوم و شعله ورشدن آتش فتنه جنگ های ایران و عثمانی شد.

در دیالوگ های این سریال فراوان عبارات آوارگی ،اسارت ،سرزمین مادری  وتاریخی ،  کوچ و غیره و غیره به چشم می خورد که همگی یا د آور فراز هایی ازتورات است.

جومونگ برای دفاع از خود حق دارد از سلاح های نا متعارف زمان خودش مانندشمشیر فولادی و بمب های آتش زا و… بر علیه دشمنانش استفاده کند تا جاییکه بیننده این برتری تسلیحاتی را نوعی حق مسلم وی می داند که حاصل هوشمندی وتخصص کارگزاران  اوست  همان گونه که باید صدها کلاهک اتمی اسرائیل را بهرسمیت بشناسد.

 

دشمن اصلی جومونگامپراطوری چینی ها  یا همان “هان” است که سربازانش با پری که بر روی کلاهخُودهای شان دارند بی شباهت به جنگ آوران مسلمان نیستند. خوب منطقی هم بهنظر می رسد باید در مقابل نفوذ روز افزون اقتصادی چینی های کمونیست درمقابل ایالات متحده که ۸۰ در صد ثروتش در اختیار جمعیت حد اکثر ۶ در صدییهودیان است ایستاد . یکی از این راه ها قدرت گرفتن کره به عنوانمتحدامریکا و اسرائیل درحیاط خلوت چین است.

 توجه بیش از حد این سریال به مقوله تجارت، بی شک زیبنده یهودیان زر پرست  است تا شینتویست ها و مائویست های روح گرای شرق آسیا. شاید هم  صهیونیسمنمی تواند  قبول کند پیروان مکتب کمونیسم(چین) امروز اینگونه در اقتصادآزاد جهان جولان دهند. لابد کره هم به عنوان هم پیمان ایالات متحده  واسرائیل با توجه بیش از حد به مقوله تجارت در این افسانه تازه ساخت(!) بهدنبال ایجاد مقدمات فرهنگی جهت سرازیر کردن هر چه بیشتر تولیدات خود درکشور های هدف همچون ایران است.

چرا که مناسبات  اقتصادی دوازده میلیارد دلاری بین ایران و کره و نیز داشتنمقام سوم صادرات به ایران، چشم طمع چشم بادامی های کره ای را هرچه بیشتربه سوی این مرز پر گهر جلب کرده است.

این در حالی است که نوادگان جومونگ بارها در مجامع بین المللی هم داستان باآمریکا و اسرائیل  فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما را محکوم کرده اند ،راستش من خودم هم نمی فهمم چرا باید بازارمان را در اختیار کشوری بگذاریمکه حقوق مسلم ما را قبول ندارد. البته این تنها گزاره اقتصادی – تجاری اینمجموعه نیست بلکه موارد دیگری همچون نقش شرکت گوگل در القاء تبلیغات غیرمستقیم نیز در این سریال مشهود است ، آنجا که قرار است امپراطوری نو بنیادجومونگ “گوگوری یو ” نام گیرد بیننده را به یاد تبلیغات و شایعات گستردهمبنی بر تاسیس کشوری به نام گوگوریو یا گوگ لند در جزیره ای  G   شکل(لوگوی اصلی شرکت گوگل) در اقیانوس آرام از سوی مدیران گوگل می اندازد.

البته شاید بگویید دچار توهم توطئه شده ام اگر بگویم حرفG از نمادهای اصلیفراماسونری است و یا اینکه نرم افزارGoogle Earth  هیچگاه آنگونه کهپایگاه اتمی  نطنز را به وضوح مشخص کرده پایگاه اتمی دیمونای اسرائیل را بهدلایل امنیتی تصویر نکرده است. نمی دانم شاید این هم از ترفندهای  اقتصادیبانو سوسانو و جومونگ باشد!

البته با تمام  تلاش و زبردستی که نویسندگان و دست اندر کاران کرهای-اسرائیلی این مجموعه به خرج داده اند ، هیچ گاه نخواهند توانست  اسامیبرخی شخصیت ها و کارکترهای این سریال  مانند”مگول”، ” یا گاک ” و” ماگاکرا که از دیدگاه ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی همان ” مغول “، ” یأجوج” ومأجوج ” خودمان هستند، با پوشش فرهنگی  بپوشانند چراکه همواره در پشت ایناسامی قتل و غارت ، خونریزی و توحش نهفته است.

البته بد نیست بدانند که مردمان این سرزمین همان صاحبان فرهنگی  هستند کهاز مغول ها مسلمان ساختند و بنا بر برخی تفاسیر این ذوالقرنین یا کوروشایرانی بود که اسلاف و اجداد آن ها یعنی یأجوج و مأجوج را از این سرزمینبیرون راند. به هر حال اگر یکی از قسمت های این سریال را از دست دادیدچندان  نگران نباشید چون صدا و سیما  آنرا سه بار برایتان پخش خواهد نمود

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=1379

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.