5

تهاجم فرهنگی

  • کد خبر : 878
  • ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۹
تهاجم فرهنگی

چه کسانی باید با تهاجم فرهنگی مبارزه کنند – هدف این تهاجم با چنین ابعادی، اسلام و انقلاب و ما هستیم. البته، شکی نیست که مقابله با این تهاجم، پول و بودجه و امکانات و پشتیبانی های سیاسی دولت را می خواهد؛ اما دولت پول بدهد و پشتیبانی بکند که چه بشود؟ طبیعی است که […]

چه کسانی باید با تهاجم فرهنگی مبارزه کنند

– هدف این تهاجم با چنین ابعادی، اسلام و انقلاب و ما هستیم. البته، شکی نیست که مقابله با این تهاجم، پول و بودجه و امکانات و پشتیبانی های سیاسی دولت را می خواهد؛ اما دولت پول بدهد و پشتیبانی بکند که چه بشود؟ طبیعی است که فکری پخش بشود. آن فکر کجا تولید خواهد شد؟ آیا آن هم در دولت است یا در حوزه؟ این ها انتظاراتی است که از حوزه می رود.[۱]

– یک وقت فرهنگی، تمدنی، عقیده ای و یا مکتبی بر بشر عرضه می شود که ممکن است جهات خیلی خوبی هم در آن باشد. مثلا مجموعه ی تفکرات مکتب عرضه شده، موجب گردد که نیروهای درونی افراد بشر به کار بیافتد؛ استعدادهایشان شکوفا شود؛ کار کنند، ابتکار کنند، سازندگی کنند، تولید ثروت کنند و دنیا را نوسازی کنند. این خصوصیات هم ممکن است در مکتب عرضه شده باشد. اما همین مکتب، عیبی هم در درون خود داشته باشد، که موجب شود همین مردمی که این بهره ها را از قبل این مکتب می برند، زیان های سختی تحمل کنند که گاهی آن زیان ها، از این منافع هم بیشتر می گردد. مثال واضحش، تفکر غرب و فرهنگ سرمایه داری و آزادی فردی و لیبرالی رایج در غرب است.

– بنده مکرر راجع به غرب و تهاجم فرهنگ غربی حرف می زنم. معنای صحبت های بنده، صرفاً این نیست که فرهنگ غرب از بای بسم الله تا تای تمت، همه اش خراب و خرابی و بدی است. اگر این گونه بود، شهروندان ممالک غربی، از اول آن را نمی پذیرفتند و اصلاً تحمل نمی کردند. بنابراین، فرهنگ مذکور، نقاط مثبتی دارد که آن نقاط مثبت، چشم مردم را گرفت و جوامع را به خود جذب کرد.[۲]

– مردم را هدایت کنید؛ ذهن مردم را روشن کنید؛ مردم را به فراگرفتن دین تشویق کنید؛ دین صحیح و پیراسته را به آن ها تعلیم دهید؛ آن ها را به فضیلت و اخلاق اسلامی آشنا کنید؛ با عمل و زبان، فضیلت اخلاقی را در آن ها به وجود آورید؛ مردم را موعظه کنید؛ از عذاب خدا، از قهر خدا، از دوزخ الهی بترسانید؛ انذار کنید – انذار سهم مهمی دارد؛ فراموش نشود – آن ها را به رحمت الهی مژده دهید؛ مؤمنین و صالحین و مخلصین و عاملین را بشارت دهید؛ آن ها را با مسایل اساسی جهان اسلام و با مسایل اساسی کشور آشنا کنید. این می شود آن مشعل فروزانی که هر یک از شما عزیزان این مشعل را در هرجا روشن کنید، دل ها روشن خواهد شد؛ آگاهی به وجود خواهد آمد؛ حرکت به وجود خواهد آمد؛ ایمان عمیق خواهد شد. مؤثرترین حربه علیه این تهاجم فرهنگی و شبیخون نامردانه ی دشمن همین است؛ از این به شدت نگرانم.[۳]

مومنین و خودی ها

– در مقابل تهاجم، عناصر مؤمن خودی می توانند بایستند. عناصر مؤمن خودی را، هرجا که هستند، گرامی بدارید. حرف من این است. به عناصر خودی تکیه کنید. منظور من این نیست که اگر کسی، جوان انقلابی نیست، دستش را بگیرید بگذاریدش بیرون؛ نه. چه کسی چنین چیزی را می گوید؟ اصلاً منطق اسلام که این نیست؛ منطق انقلاب که این نیست. میدان بدهید. به همه میدان بدهید. هرکس که می خواهد برای این ملت کار کند، کار کند. من می گویم اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید.

– این ملت، برای این که حیثیتش و کیان حقیقی و انسانی و اسلامی و انقلابی و فرهنگ ملی اش حفظ شود، احتیاج به مجاهدت و مقاومت و ایستادگی در مقابل تهاجم دشمن و تهاجم کردن به نقاط ضعف دشمن دارد. این کار را خودی ها می توانند بکنند. من حرفم فقط همین است.

– من می گویم: اگر می خواهید هنر این کشور رشد و اعتلا پیدا کند، به هنرمند جوان مؤمن تکیه کنید. او می تواند از اسلام و از انقلاب و از این کشور دفاع کند.

– و الا آن کارگردان یا تهیه کننده ای که وقتی فیلم را می سازد، از پیش فکر می کند که «این نکته را در این فیلم خواهم گنجاند، تا یکی از پایه های اعتقادی این نظام را هدف قرار دهم» که از اسلام و انقلاب دفاع نمی کند! بازبان خاص فیلم و با همان شکلی که در فیلم امکان دارد، کار خودش را انجام می دهد. یعنی اکتفا نمی کند به این که به انقلاب کمک نکند. فیلم می سازد برای این که به انقلاب حمله کند! از اول که این فیلم را می سازد، یا این داستان را می نویسد، هدفش این است که کارایی نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد و بگوید: «این نظام اسلامی، کارایی ندارد.» از اولی که این مقاله را می نویسد یا این اثر هنری را تولید می کند، هدفش این است که نشان دهد این دولت کارایی ندارد؛ توان اداره ندارد. این، درحال خدمت به مصالح این کشور است یا درحال خیانت؟ به این می شود تکیه کرد؟! معلوم است که نمی شود تکیه کرد!

– ما البته تصمیم نگرفته ایم کسانی را که خیال کرده ایم خدمت نمی کنند یا خیانت می کنند، یکی یکی به قانون معرفی کنیم؛ نه. هنوز خیلی کارها در این کشور در زمینه ی فرهنگی وجود دارد که باید انجام گیرد. منظورم این است که در محیط های فرهنگی، به نیروهای مؤمن تکیه شود. این ها سدی در مقابل تهاجم فرهنگی هستند.[۴]

جوانان با اخلاص

– دشمن از راه اشاعه ی فرهنگ غلط – فرهنگ فساد و فحشا – سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد.

– کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می کند، یک تهاجم فرهنگی بلکه باید گفت یک «شبیخون فرهنگی» یک «غارت فرهنگی» و یک «قتل عام فرهنگی» است.

– امروز دشمن این کار را با ما می کند. چه کسی می تواند از این فضیلت ها دفاع کند؟ آن جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصی نبسته و می تواند بایستد و از فضیلت ها دفاع کند. کسی که خودش آلوده و گرفتار است که نمی تواند از فضیلت ها دفاع کند! این جوان بااخلاص می تواند دفاع کند. این جوان، از انقلاب، از اسلام، از فضایل و ارزش های اسلامی می تواند دفاع کند.

– چندی پیش گفتم: «همه امر به معروف و نهی از منکر کنند.» الآن هم عرض می کنم: نهی از منکر کنید. این، واجب است.این، مسؤولیت شرعی شماست. امروز مسؤولیت انقلابی و سیاسی شما هم هست.[۵]

معلمان

– من می گویم وظیفه ی معلم و فرهنگی و دانش آموز که این ها در مرکز دایره قرار دارند و همچنین همه ی کسانی که با امور فرهنگی کشور سر و کار دارند، یک جهاد و مبارزه ی طولانی است.[۶]

بسیج

– ترکیب نیروهای مسلح در کشور ما یک ترکیب منطقی و عالی است. ارتش در جای خود، سپاه در جای خود، بسیج در جای خود، نیروی انتظامی در جای خود؛ هر کدام با وظایف مشخص مشغول کارند و محصول همه ی این ها عبارت است از امنیت کشور. و آن وقتی که دشمن قصد تهاجم داشته باشد – چه تهاجم فرهنگی، چه تهاجم شهری و شهروندی، چه تهاجم از بیرون مرزها – حضور این نیروها برای این ملت مایه ی افتخار است؛ مایه ی سربلندی و عزت است.[۷]

مداحان

– شما جوان هایی که اهل خواندن و سرودن و بیان کردن و برنامه اجرا کردن هستید، به نیاز امروز جامعه ی اسلامی نگاه کنید، ببینید چقدر ملت ما، جوان ها و جامعه ی ما در کشاکش طوفان های گوناگون تهاجم سیاسی و فرهنگی و انواع و اقسام تلقینات و تبلیغات، به نگاه نو، به روحیه ی سرشار از امید، به دل لبالب از اطمینان به آینده، فهمیدن راه روشن احتیاج دارد. این را همه باید انجام دهند؛ هر کسی به یک نحوی. و شما می توانید سهم وافری در این زمینه داشته باشید.[۸]

شورای عالی انقلاب فرهنگی

– در عرصه ی تهاجم پیچیده و فراگیر فرهنگِ جبهه ی استکبار برضد نظام اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون یک قرارگاه اصلی، وظیفه ی سیاست گذاری راهبردی و هدایت دستگاه ها و مراکز تأثیر گذار فرهنگی و بخش های اجرایی را برعهده دارد.[۹]

معارضه با تهاجم فرهنگی در صدر برنامه های رسانه ای

– در حال حاضر و به خصوص پس از شکست کامل مارکسیزم، استکبار غرب برای گسترش سیطره ی سیاسی و الحادی خود بر ملت های انقلابی، عمدتاً از محورها و شیوه های فرهنگی بهره می گیرد.

– معارضه ی شایسته با تهاجم فرهنگی غرب در ابعاد مختلف، باید در صدر برنامه های رسانه های عمومی قرار گیرد.

– بی تفاوتی و مسامحه در برابر این تهاجم فرهنگی، که گاه با قلم عناصر مطرود و خود باخته ی داخلی صورت می گیرد، زیان های جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.[۱۰]

غلبه فرهنگی، در بقیه زمینه ها هم غلبه می آورد

– در زمینه های فرهنگی هم عرض کنم: این دیگر مخصوص ما نیست. همه ی ملت های زنده ی دنیا، بر این متفقند که اگر ملتی اجازه داد فرهنگ ملی اش پایمال تهاجم فرهنگ های بیگانه شود، آن ملت از دست رفته است.

– ملت غالب، ملتی است که فرهنگش غالب است. غلبه ی فرهنگی است که می تواند غلبه ی اقتصادی و سیاسی و امنیتی و نظامی و همه چیز را هم با خود به دنبال بیاورد.[۱۱]

جهاد صدا و سیما در مقابل جنگ فرهنگی استکبار

– شرایط عام کشور نیازمند آن است که دستگاه تبلیغاتی صدا و سیما سیاستی نوین و متناسب با پیشرفت های همه جانبه ی کشور در پیش گیرد و فضای فرهنگی جامعه را از یکسو همگام با سیر شتابنده ی سازندگی و رشد و توسعه عمومی و از سوی دیگر همخوان با اصول انقلاب و مبانی اساسی اسلام تجهیز کند و نیز به اقتضای مقابله با تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی استکبار و ایادی اش میدان پیکار رسانه ها را هم در جبهه ی تبیین و تعمیق و تکریم اصول شور انگیز انقلاب اسلامی و هم در جبهه ی توزیع تلاش فداکارانه ی مسؤولان کشور و قوای سه گانه به خصوص قوه ی مجریه ی سخت کوش و خستگی نشناس با روش های نوین و پیشرفته و خردمندانه با جهادی بزرگ و هوشیارانه بیاراید.

– در همه ی برنامه ها جهت کلی مقابله با تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی و خبری استکبار باشد.

– این اصل مهم نه تنها در خبر که در گزارش ها برنامه های علمی و اجتماعی و سیاسی و به خصوص در برنامه های هنری و سرگرم کننده مانند نمایش و داستان های یکه یا دنباله دار باید رعایت شود.

– این نکته به درستی برای همه ی کارکنان روشن گردد که فرهنگ مهاجم بیگانه از راه نمایش ها و برنامه های سرگرم کننده بیش از گفتگوی رویاروی بر ذهن و عمل مردم اثر می گذارد و از این اثر گذاری ناخواسته هوشیارانه و خردمندانه جلوگیری شود.[۱۲]

– صدا و سیما نه وسیله یی صرفاً برای سرگرمی یا خبر رسانی – که مدرسه یی عمومی برای همه ی قشرها در سراسر کشور است و برنامه هایی که از آن پخش می شود چه مثبت و چه منفی، آثاری عمیق در روحیه و فکر و رفتار و فرهنگ و بینش مخاطبان خود بر جای می گذارد. وظیفه ی گردانندگان این رسانه ی سراسری از این رو بسیار خطیر و سنگین است. اندکی غفلت از گردش امور و بی توجهی به تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در آن، گاه آثار بی جبرانی بر جای می گذارد.

– پخش برنامه های هنری و فیلم ها و گزارش هایی که جوانان و کودکان را به رفتار سالم و اندیشه ی درست رهنمون می شود و دین داری و تعهد و انضباط و محبت و تعاون و حضور در صحنه های انقلابی و سیاسی را به آنان می آموزد، و عشق به فرهنگ و میهن و مردم خویش را در آنان پدید می آورد، کاری درخشان و حسنه یی ماندگار است و کشور را در برابر امواج تهاجم فکری و فرهنگی و تبلیغاتی بیمه می کند.[۱۳]

راه ‎های مقابله با تهاجم فرهنگی

تقوا

– اگر می بینید که مسأله ی تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی یا قتل عام فرهنگی در این کشور به شدت از طرف دشمن دنبال می شود؛ به این سبب است: دشمن و نهادهای دشمن، بر اثر تجربه فهمیده اند که انسان، آسیب پذیر است. می گویند: «هر انسانی، قابل فاسد شدن است. هر کس باشد، می توان فاسدش کرد.» البته راست می گویند؛ با یک استثنا: «الا المتقین». متقین را نمی توان فاسد کرد. آن ها این را؛ یعنی معنای تقوا را دیگر نمی فهمند.

عبادات

– ما عبادات فردی، عبادات اجتماعی و عبادات سیاسی داریم؛ عبادات ناب و خالص داریم که مربوط به نیمه شبهاست، مال هنگام دعا و مناجات و هنگام سخن گفتن با خدا و تضرع است. هر کدام از این ها یک درجه است. هر کدام از این ها، شما را مثل پولاد آبدیده محکم می کند؛ این جوانان را مستحکم می کند؛ آن ها را خلل ناپذیر و در مقابل نفوذ شیطان، نفوذ دشمن، نفوذ عوامل فساد و در مقابل تهاجم فرهنگی، آسیب ناپذیر می کند.[۱۴]

موسیقی

– این که ما بگوییم موسیقی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی است، نه؛ من به این معتقد نیستم که موسیقی یک چنین کششی داشته باشد.

– بهتر است بگویم یکی از راه های مبارزه با تهاجم فرهنگی است.[۱۵]

 تحکیم فکری و عملی ارزش های انقلاب

– اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، و تحکیم فکری و عملی ارزش های انقلاب اسلامی، و مقابله ی با تهاجم فرهنگی بیگانه.[۱۶]

– راه مقابله با تهاجم فرهنگی جبهه ی استکبار، گسترش و تعمیق رسالت های فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه های اخلاقی، رفتارهای فردی و اجتماعی، عقاید و باورهای دینی و مسایل سیاسی است.[۱۷]

 اقتدار فرهنگی

– اقتدار سیاسی این است که ملت، پشتیبان دولت و تصمیمات مسؤولان کشور باشد. این گوشه ای از اقتدار سیاسی است.

– اقتدار فرهنگی هم همین طور است؛ یعنی از لحاظ فرهنگی، فرهنگِ کشور اثرگذار باشد و اثرپذیر نباشد و تهاجم فرهنگی به شکل صحیحی دفع شود.[۱۸]

پاسخگویی

– پاسخ گویی باید به معنای صحیح کلمه وجود داشته باشد. باید دستگاه های فرهنگی کشور – چه آنچه مربوط به دولت است، چه آنچه زیر مجموعه دولت نیست، مثل صدا و سیما – روشن کنند که در مقابل تهاجم گسترده ی فرهنگی دشمنان چه تدابیری را برای اعتلا و بارور کردن فرهنگ اسلامی و انقلابی و عمومیت بخشیدن به نقاط برجسته ی آن به کار بسته اند.[۱۹]

در مبارزه با تهاجم فرهنگی به روش های قدیمی اکتفا نشود

– عزیزان من! امروز تهاجم فرهنگی با استفاده از ابزارها و فناوری های جدید ارتباطی خیلی جدی است؛ صدها وسیله و راهرو اطلاعات به سمت فکر جوان و نوجوان ما وجود دارد؛ از انواع شیوه های تلویزیونی و رادیویی و رایانه ای و امثال این ها دارند استفاده می کنند و همین طور به صورت انبوه، افکار و شبهه های گوناگون را در آن ها می ریزند. باید در مقابل این ها ایستاد. امروز نمی شود به همان روش های قدیمی خودمان اکتفا کنیم؛ البته که جوان نمی آید.

– جوان را باید بشناسید؛ فکر او را باید بشناسید؛ آن چه را که به او هجوم آورده، باید بشناسید. تا میکروب و بیماری را نشناسید که علاج نمی توان کرد. اینها همه ملایی می خواهد. درس خواندن، مطالعه کردن و کار کردن، که همه ی این ها زیر عنوان مهارت های دینی خلاصه می شود.[۲۰]

ما دشمن را ملامت نمی کنیم

– بیایید ما برای آیندگان، میراثی از این افتخارآمیزتر به ارث بگذاریم. در بررسی عوامل بیرونی وضع کنونی، من تهاجم جبهه ی استکبار را، از همه مؤثرتر می یابم.

– در فرهنگ ما، استکبار به آن مجموعه ی قدرتی گفته می شود که با تکیه بر توانایی های سیاسی و نظامی و علمی و اقتصادی خود و با الهام از نگرش تبعیض آمیز به نوع بشر، مجموعه های بزرگ انسانی – یعنی ملت ها و دولت ها و کشورها – را با سیطره ای قلدرانه و تحقیر آمیز، به سود خود زیر فشار و استثمار می گذارد؛ در کار آن ها دخالت و به ثروت آن ها دست اندازی می کند؛ به دولت ها زور می گوید و به ملت ها ستم می ورزد و به فرهنگ ها و سنت های آنان، اهانت روا می دارد.

– قدرت های غربی در این تهاجم مؤثر، از پیشرفت علم و تکنولوژی و از برخی خصال ملی و بومی خود بهره برده اند.

– ما دشمن را ملامت نمی کنیم. کسانی سزاوار ملامتند که با کوته بینی و راحت طلبی و خود خواهی، زمینه ی پیروزی دشمن و زوال خویش را فراهم ساختند.

– غرب در تهاجم همه جانبه ی خود، ایمان و خصال اسلامی ما را نیز هدف قرار داد و در سایه ی متاع دانش خود که همه بدان احساس نیاز می کردند، فرهنگ اباحیگری و بی مبالاتی در دین و اخلاق را – که خود دچار آن است – مصرانه به جوامع ما صادر کرد.

– بی شک این لجن زار اخلاقی، روزی که چندان دور نیست، تمدن کنونی غرب را در خود فرو خواهد برد و محو خواهد کرد.

– دنیای اسلام، امروز بر اثر آن تهاجم خصمانه، به اضافه ی عوامل درونی نسل های گذشته، در وضعی مصیبت بار است. فقر و جهل و عقب ماندگی علمی و ضعف اخلاقی و از همه بدتر تسلط فرهنگی و بعضًا سیاسی دشمنانش بر آن، از یک سو و گرفتاری های بزرگی از قبیل مسأله ی فلسطین و مسایل افغانستان، لبنان، عراق، کشمیر، بوسنی و هرزگوین، قفقاز و غیر آن از سوی دیگر، فهرست بلندی از مسؤولیت های الهی و انسانی را در برابر حکومت ها و شخصیت های سیاسی و رهبران جهان اسلام قرار داده است.[۲۱]

گرایش متن مردم در انتخابات به مواضع ضداستکباری است

– مردم به کسی رأی می دهند که بدانند در مقابل امریکا و افزون طلبی های دولت های متجاوز و پر توقع و خودکامه و کسانی که می خواهند اراده ی خود را بر ملت ایران تحمیل کنند، خواهد ایستاد و نیز در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه ایستادگی خواهد کرد. مردم به کسی که بیشتر این مواضع را از او ملاحظه کنند، بیشتر گرایش پیدا می کنند.

– البته ما متن مردم را می گوییم. ممکن است در گوشه ای، چهار نفر آدم هم باشند که دارای سلایق مخصوصی باشند و عکس متن مردم فکر کنند. ما به آنها کاری نداریم. متن ملت ایران، این است…[۲۲]

– متن ملت عزیز ما، تسلیم فشار تبلیغاتی دشمن نشده و نخواهد شد؛ اما کسانی که خودشان اشتباه کردند، در بین ما هستند. اینها راه غلطی رفتند و بعضی از مجموعه ها را هم با خودشان به راه غلط کشاندند.

– امام به ملت ما یاد دادند که باید مسؤولان در فکر ضعفا و پابرهنه ها باشند و به نیازهای مردم توجه کنند. آن ها در تبلیغات و در تهاجم فرهنگی خود، توجه به خواست قدرت های استکباری را ملاک قرار دادند؛ ببینند امریکا از چه چیزی بدش می آید، از آن پرهیز کنند؛ ببینند قلدران و زورگویان عالم به چه چیزی تمایل دارند، به طرف آن حرکت کنند. این نقطه ی مقابل تعالیم جمهوری اسلامی است که در گفتار امام بزرگوار ما تجلی می کرد.

– امام به ما یاد دادند که هر چه فریاد دارید، بر سر امریکا بکشید؛ اما عده ای فریادهای خود را بر سر خودی ها کشیدند؛ به دیگران هم یاد می دهند که بر سر همدیگر فریاد بکشند!

– امام در وصیت نامه و در تعلیمات دوران حیات بابرکت خود تکرار می کردند که از غریبه ها و نامحرم ها و نفوذی ها برحذر باشید. مراقب باشید تا کسانی که با این انقلاب و این نظام و این اسلام و با منافع مردم هیچ میانه ی خوبی ندارند، در ارکان تصمیم گیری کشور نفوذ نکنند..[۲۳]

عتاب من به مسؤولین در تهاجم فرهنگی، جهت گیری سیاسی نیست

– غربی ها سعی می کنند عرف های فرهنگی خودشان را بر کشورهای مختلف تحمیل کنند. یک مدیر اگر در مقابل این ها حالت وادادگی پیدا کرد، همین چیزهایی که پیش آمده، پیش می آید.

– وادادگی مدیران، یکی از مهم ترین و مؤثرترین و مضرترین عواملی است که دستگاه های فرهنگی را به انحراف می کشاند.

– وقتی که دستگاه فرهنگی منحرف شد، نتیجه اش در بیرون معلوم می شود. آن دستگاهی که باید در جهت رشد فکری و فرهنگی و عملی انسان ها فیلم بسازد و کتاب تولید کند و تمام ابزارهای فرهنگی را در این جهت به کار بیندازد، وقتی می بینم که در این زمینه ها کم کاری دارد، طبیعتا مورد عتاب من قرار می گیرد. این را نباید حمل بر یک جهت گیری سیاسی کرد.[۲۴]

 اگر مسؤولین تهاجم فرهنگی را پذیرفتند، آن گاه شجاعت و تقوای آن ها به کار ملت خواهد آمد

– سال ها پیش، من یک روز راجع به تهاجم فرهنگی صحبت کردم و گفتم دشمن از روزنه های فرهنگی به ما حمله می کند؛ اما متأسفانه عده ای این را نفهمیدند. بعضی صریح و بعضی هم در پرده گفتند فلانی به چه چیزی حمله می کند؟! کدام تهاجم، چه تهاجمی؟!

– امروز بعد از گذشت چند سال، آدم های دیر فهم کم کم می فهمند که تهاجم فرهنگی یعنی چه! موج حملات فرهنگی دشمن که ایمان جوانان را هدف قرار داده، حالا به چشمشان می آید و ابراز نگرانی می کنند!

– می بینند در همه ی محیط هایی که جوانان حضور دارند، دشمن می خواهد جاپایی از خود به جا بگذارد و عقیده ی آنها را به انقلاب و دین و امام برگرداند؛ حتی عده ای در این که این ملت استقلال می خواهد، خدشه می کنند! یعنی درست همان خواست دشمن؛ یعنی تهاجم فرهنگی.

– مسؤولان کشور این خود آگاهی را لازم دارند تا بدانند دشمن از کجا حمله می کند. اگر فهمیدند، بیدار خواهند بود. آن گاه شجاعت و تقوا و پاکدامنی آن ها به کار این ملت خواهد آمد.[۲۵]

از رویش های انقلاب، حمایت کنید

– این تابلو ی تهاجم فرهنگی را که ما چند سال پیش بلند کردیم و عده ای سنگبارانش کردند، خوشبختانه این ها قبول و بلند کرده اند. الان در همه ی این تشکل های کوچک ناشناخته و احصا نشده، جهت واحدی وجود دارد و آن مبارزه با تهاجم فرهنگی است.

– از بچه ها می پرسید شما می خواهید چه کار کنید؛ این کتاب، نمایشنامه، جزوه، بروشور و شعر را برای چه نوشتید و این انجمن را برای چه درست کردید؟ می گویند می خواهیم با تهاجم فرهنگی مبارزه کنیم. این کار خیلی مبارک است و این را دست کم نگیرید.

– در بین همین هاست که شما آن معدن های الماس و طلا را پیدا می کنید: «الناس معادن کمعادن الذهب والفضة». بروید و آن ها را شناسایی و گزینش کنید و به شکل حساب شده ای وارد مجموعه نمایید.

– البته می توانید مجموعه را دارای دهلیزها و گردون ها و گیتی های گوناگون کنید تا اینها را راحت و بی دغدغه وارد کنید؛ یعنی از یک قرنطینه ی نا آشکاری بگذرانید و بعد وارد اصل مجموعه کنید. از این کارها باید بکنید.[۲۶]

جوانان با فکر خودشان، کارهای عمیق فرهنگی کنند

– تهاجم فرهنگی یک مسأله ی بسیط نیست؛ بلکه طراحی ها و برنامه ریزی هایی که دشمن برای هدف قرار دادن اعتقاد، اخلاق و فضیلت در قشرهای مختلف می کند، هر کدام به نحوی با وسایل و ابزارهای فرهنگی است و طبعاً مقابله با آنها نیز متنوع است و نمی شود یک نسخه ی واحد برای همه جا نوشت.

– الان کارهای خوبی در دانشگاه ها انجام می گیرد. آن طور که من در ذهنم هست، در بعضی از دانشگاه ها کارهای بسیار خوب فرهنگی از طرف خود جوانان انجام می گیرد. این را هم عرض کنم که در خیلی از این زمینه ها اصلا شما نباید از بنده بپرسید که چه کار کنیم. شما خودتان جوانید، با فکر و دانشجو هستید؛ بگردید ببینید چه کار باید بکنید. خیلی تلاش و مجاهدت در زمینه های فرهنگی خوب می شود کرد؛ البته مواظب باشید عمیق باشد. کار سطحی فرهنگی مفید نیست؛ گاهی هم مضر است.[۲۷]

امنیت قضایی، ضامن امنیت فرهنگی

– اگر امنیت قضایی به وجود آمد، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم به وجود خواهد آمد.[۲۸]

تهاجم فرهنگی اثر ندارد، اگر…

– بعضی ها می گویند: شما چرا لج امریکا را درمی آورید؟ لج امریکا را ملت درآوردند؛ شما در آوردید؛ جمهوری اسلامی را تشکیل دادید، لج امریکا در آمده، چه کارش کنیم؟

– آنها در آن دوره ی ده ساله ی اول، با توطئه ی براندازی سخت – جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی – شروع کردند؛ اما نتوانستند کاری بکنند. جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی، هر کدام به نحوی برای ملت ایران و جمهوری اسلامی یک فرصت شد. این ابرهای تیره ای که آنها روی سر ملت ایران راه انداختند، در دل خود، برای ملت ایران باران های نافعی داشت.

جنگ، ما را مصمم و استوارکرد؛ تحریم اقتصادی، ما را به فکر اتکای به خود انداخت و همه ی این برکات را برای ما آورد. در دوره ی بعد، براندازی نرم را دنبال کردند – تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی – که آن هم به جایی نرسید و بعداز سال های متمادی، نتیجه این شد که حالا یک دولت متکی به اصول و با شعار اصول سرکار می آید، که پیداست تهاجم فرهنگی نتوانسته آن کاری که آنها می خواستند،بکند.

– بعدازاین هم توطئه های دیگری در راه است که ما باید خودمان را مصون کنیم. بخشی ازاین مصونیت با اتحاد، با ایمان، با به کارگیری عقل و علم به وجود می آید. تأکید می کنم که اگر انسان چشم را ببندد و راه بیفتد،کاری پیش نمی رود؛ با چشم باز، با حواس جمع، با اتحاد کلمه و با استفاده از همه ی فرصت ها باید پیشرفت. همه ی مشکلاتی کی پس از دیگری حل خواهدشد؛ قله های یکی پس ازدیگری فتح خواهدشد.[۲۹]

پی نوشت ها:

 


[۱] سخنرانی در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه ی علمیه ی قم ۰۷ / ۰۹ / ۱۳۶۸.

[۲] بیانات در دیدار روحانیون و مبلغان، در آستانه ی «ماه محرم» ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۷۵.

[۳] بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ی ماه محرم الحرام ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۷۸.

[۴] بیانات در دیدار وزیر، معاونین و رؤسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور ۲۱ / ۰۵ / ۱۳۷۱.

[۵] بیانات در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته های عاشورای نیروهای مقاومت بسیج سراسر کشور، در سالروز شهادت امام سجاد(علیه السلام) ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۷۱.

[۶] بیانات در دیدار کارگران و فرهنگیان کشور، به مناسبت «روز کارگر» و «روز معلم»  ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۷۲.

[۷] بیانات در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان کرمان ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۸۴.

[۸] دیدار جمعی از مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام  ۰۴/ ۰۴ / ۱۳۸۷.

[۹] بیانات ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۰٫

[۱۰] حکم انتصاب آقای سید محمد اصغری به سمت نمایندگی ولی فقیه و سرپرستی مؤسسه ی کیهان ۰۲ / ۰۷ / ۱۳۷۰.

[۱۱] بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای «هاشمی رفسنجانی» ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۷۲.

[۱۲] حکم انتصاب آقای دکتر علی لاریجانی به سمت رئیس سازمان صدا و سیما و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۷۲.

[۱۳] حکم انتصاب مجدد آقای دکتر علی لاریجانی به ریاست سازمان صدا و سیما ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۷۸.

[۱۴] بیانات در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی ماه ۱۹ / ۱۰/ ۱۳۷۵.

[۱۵] بیانات در دومین روز از دهه ی مبارکه ی فجر (روز انقلاب اسلامی و جوانان) ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۷۷.

[۱۶] پیام به ریاست محترم جمهوری در خصوص سیاستهای کلی برنامه ی پنجساله ی سوم ۳۰ / ۰۲ / ۱۳۷۸.

[۱۷] بیانات ۱۳۹۰/۰۳/۲۳.

[۱۸] بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران ۲۸ / ۰۲ / ۱۳۸۰.

[۱۹] بیانات در صحن جامع رضوی مشهد مقدس ۰۲ / ۰۱ / ۱۳۸۳.

[۲۰] دیدار با روحانیون ۱۷ / ۰۸ / ۱۳۸۵.

[۲۱] بیانات در مراسم گشایش هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی ۱۸ / ۰۹ / ۱۳۷۶.

[۲۲] بیانات در دیدار با خانواده های سرداران شهید استان تهران ۱۷ / ۰۲ / ۱۳۷۶.

[۲۳] بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۸۰.

[۲۴] بیانات در جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۹.

[۲۵] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت ۱۹ دی ماه، سالروز قیام مردم قم ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۰.

[۲۶] بیانات در دیدار اعضای انجمن اهل قلم ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱.

[۲۷] بیانات در جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۸۲.

[۲۸] بیانات در دیدار مسؤولان، قضات و کارکنان قوه ی قضاییه ۰۷ / ۰۴ / ۱۳۸۲.

۲۹] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۵.

mostajar,مستجار

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=878

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.