5

تعدیل نگاه سنتی یهودیان آمریکا به اسراییل

  • کد خبر : 1373
  • ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۶:۳۶

با توجه به حضور گسترده یهودیان در رده های سطح با لای جامعه امریکا و نفوذ آنان دربیشتر مراکز قدرت به رغم  جمعیت تقریبا اندک آنان که از سه درصد کل جمعیت امریکا فراتر نمی رود و به جهت اینکه بدانیم آیا این نفوذ همچنان به قوت خود باقی است و آیا این جمعیت ۵/۵ […]

با توجه به حضور گسترده یهودیان در رده های سطح با

لای جامعه امریکا و نفوذ آنان دربیشتر مراکز قدرت به رغم  جمعیت تقریبا اندک آنان که از سه درصد کل جمعیت امریکا فراتر نمی رود و به جهت اینکه بدانیم آیا این نفوذ همچنان به قوت خود باقی است و آیا این جمعیت ۵/۵ یا ۵/۸ میلیونی از یهودیان در امریکا آیا به دنبال باورها و اصول صهیونیسم هستند یا خیر ؟

جالب است که به نتایج یک نظرسنجی جدید از سوی سازمانجی استریتتوجه کنیم.
سازمان مطالعاتی و نظرسنجی ” J Street” از تاریخ ۲۹ جولای تا سه ژوئن سال ۲۰۰۸ به نظرسنجی از ۸۰۰ تن از یهودیان امریکا پرداخت تا نظر آنان را درباره بسیاری از مسائل بحث برانگیز پیرامون سیاست امریکا ، مقارن با دوران تبلیغات برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری امریکا جویا شود و آنچه که این نظرسنجی را از موارد قبلی متمایز ساخته، نتایجی است که بر خلاف انتظارات سنتی از جامعه یهودیان امریکا در برخورد ایشان با مسائل مختلف بوده است .

کاهش ارتباط آراء یهودیان با مواضع نامزدها درباره اسرائیل

هدف این نظرسنجی شناخت این نکته بود که آیا رای دهنده یهودی امریکایی در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری آتی بر اساس موضع نامزدها درباره اسرائیل رای می دهند یا خیر؟ نتیجه اینگونه بود که ۵۸ % از مصاحبه شدگان گفته اند که موضع نامزدها برای کاخ سفید یا کنگره مشخص خواهد کرد که به چه کسی رای می دهند و ۳۴ % نیز تاکید کرده اند که موضع آنان درباره اسرائیل ارتباطی با آرای  رای دهندگان یهودی در امریکا  ندارد.
طراحان سوالات نظرسنجی از مصاحبه شدگان پرسیدند که آیا با افزودن ارتباط مساله انتخابات با قضایای داخل امریکا ( اقتصاد ،آموزش ،خدمات درمانی) ،دو مساله اساسی که رای دهندگان بر اساس آن رای خواهند داد چیست و تنها هشت درصد از مصاحبه شوندگان در جواب تاکید کردند که یکی از این دو مورد اسرائیل است چرا که اقتصاد با ضریب ۵۵ % در جایگاه اول انتخاب نامزدها قرار داشت و ۳۳ % نیز بحرانهای ارتش امریکا در عراق را اولین موضع اهتمام خود در رای دادن به نامزدهای کنگره و ریاست جمهوری معرفی کردند . شاید در همین یک رای بتوان مشاهده کرد که تعهد نظری و تئوری به اسرائیل و حمایت از آن با رای دادن بر اساس قضایی مستقیما موثر بر زندگی آنان به عنوان شهروندان امریکایی تا چه حد متفاوت است .
نتایج این نظرسنجی درباره تایید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی رای دهندگان یهودی امریکا این بود که ۶۲ % اوباما و ۳۲ % مک کین را تایید می کردند ولی این میزان تاییدها در داخل جامعه یهودی متفاوت بود. مثلا اصلاح طلبهای یهودی در امریکا به نسبت ۷۰ % با اوباما و ۲۴ % با مک کین موافق بوده اند و “دین گریزها“(unaffiliated) با نسبت ۶۷ % اوباما و ۲۵ % مک کین از نامزدها طرفداری کرده اند و محافظه کاران یهودی در امریکا به نسبت ۵۶ % برای اوباما در برابر ۳۹ % برای مک کین از نامزدها دفاع کرده اند. ولی یهودیان ارتودوکس با رای ۷۷ % به مک کین رای  داده اند  و تنها ۱۹ % آنان حمایت خود از اوباما را اعلام کرده اند .
درباره انتخابات کنگره (متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان) یهودیان امریکا در این نظرسنجی به میزان ۶۹ % حمایت خود از دموکراتها و ۲۷ % حمایت از جمهوری خواهان را اعلام کرده اند که این مورد با آرای آنان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از آغاز قرن پیش تاکنون متناسب و هماهنگ است چه آنکه این یهودیان از زمانیکه یک اقلیت معدود بودند به نفع دموکراتها رای می داده اند و به عنوان مثال ۱۹ % از آنها به نفع نماینده جمهوری خواهان در سال ۲۰۰۰ – یعنی جرج بوش-  و ۷۹ % از آنها به نماینده دموکراتهاالگور– رای دادند و در سال ۲۰۰۴ نیز این نسبت ها به ۲۴ % برای نماینده جمهوری خواهان – بوش- و ۷۶ % برای نماینده دموکراتها تغییر یافت .
اما نظر یهودیان امریکا  درباره اقدام نظامی بر ضد تاسیسات اتمی ایران در نظرسنجی این بود که آنها هیچگونه اقدام نظامی تخریبگرانه بر ضد ایران به علت فعالیت هسته ای را تایید نمی کنند و غالب آنها روشهای دیپلماتیک را در برابر این برنامه هسته ای صلح آمیز سودمند تر می دانند . در نتایج نظرسنجی آمده است که ۲۶ % از یهودیان امریکا از نامزدهای کنگره که خواهان کمک امریکا به اسرائیل در صورت حمله این رژیم به تاسیسات هسته ای ایران هستند ،حمایت کرده اند و ۴۸ % آنها به شدت با رای دادن به این افراد مخالفت کرده اند .

مخالفت با سیاستهای بوش

از دیگر اهداف این نظرسنجی نگاه یهودیان امریکا به دولت ۸ ساله بوش بود که در نتایج آمده است: اکثر یهودیان امریکا یعنی ۹۰ % ازآنها معتقدند که امریکا هم اکنون در مسیر نادرست در حرکت است. البته این در مقایسه با امریکایی های غیریهودی که معتقدند کشورشان در مسیر نادرست حرکت می کند بیشتر است چه آنکه در نظرسنجی “بیو” از ۱۸ تا ۲۹ ژوئن گذشته مشخص شد که ۷۶ % از امریکایی ها معتقدند که سیاست امریکا در جهت نادرست در حرکت است  .
اکثر مصاحبه شوندگان یهودی امریکایی عملکرد بوش را منفی ارزیابی می کنند و در برابر ۸۳ درصدی که مخالف روش وی بوده اند تنها ۱۶ % از سیاست وی حمایت کرده اند.
یهودیان امریکا با حوادث متعدد دو دوره ریاست بوش مخالفت خود را ابراز کرده و از جنگ بر ضد عراق گرفته تا فرایند صلح در منطقه و نیز روش برخورد امریکا با پرونده هسته ای ایران را نامعقول دانسته اند.درباره رفتار کنونی امریکا با دولت عراق نیز ۷۹ % از آنها در برابر ۲۱ % مخالف اقدامات بوش هستند و جالب آنکه این یهودیان درباره تعامل دولت امریکا با مساله درگیری عربیاسرائیلی با نسبت ۷۱ % در برابر ۲۹ % مخالف روش مدیریت و نظارت امریکا در این مساله هستند .
حدود ۶۱ % از مصاحبه شوندگان یهودی امریکایی درباره ارزیابی خود از سیاستهای کنونی دولت امریکا درقبال اسرائیل و حفظ امنیت آن گفته اند که دولت کنونی امریکا در مقایسه با دولتهای گذشته امریکا باعث شده است که اسرائیل از امنیت کمتری برخوردار باشد ولی ۲۵ % از آنان گفته اند که دولت بوش در دو دوره خود باعث تقویت امنیت رژیم صهیونیستی  شده است !!

امکان تحقق صلح عربیاسرائیلی

بر خلاف رویکرد سختگیرانه و افراطی که بسیاری از سازمانها، نهادها و سران یهودی درباره مداخله امریکا در حل درگیری اسرائیلیعربی از خود نشان می دهند،این نظرسنجی نشان داد که اکثریت یهودیان امریکا خواستار نقش پررنگ تر و حضور جدی تر امریکا برای حل این نزاعها شده اند چه آنکه بر اساس نتایج این نظرسنجی ۵۵ % از یهودیان امریکا در برابر ۳۰ % دیگر از آنان معتقدند که دستیابی به صلح در خاورمیانه یکی از اصولی ترین نیازهای اسرائیل و امریکا می باشد. ۵۰ % از این مصاحبه شوندگان در پاسخ به این سوال که آیا تنها برتری نظامی یا صلح به همراه برتری نظامی ، کدامیک امنیت اسرائیل را به شکل بهتری تامین می کند؟ پاسخ دادند که صلح به همراه برتری نظامی مسلما نتیجه بخش تر است ولی ۳۴ %‌ از مصاحبه شوندگان معتقد بودند که برتری نظامی تنها می تواند تامین کننده امنیت آن در برابر خطرات موجود در کشورهای همسایه باشد.
این نظرسنجی همچنین مشخص کرد که یهودیان امریکا بیشتر خواهان دستیابی به راه حل هایی عملی از طریق مذاکرات عربیاسرائیلی هستند و اکثر آنان یعنی ۷۶ %‌ مذاکره اسرائیل با دشمنانش را تایید کرده اند و ۵۸ % نیز عقب نشینی اسرائیل از جولان را برای صلح با سوریه ، همانند صلح با مصر و اردن منطقی دانسته اند .
همچنین ۵۹ % از یهودیان امریکا خواستار عقب نشینی از اراضی اشغالی کرانه باختری شده اند و همزمان معتقدند که حکومت اسرائیلی با هیچ توافق صلحی که به امنیت و منافع اسرائیل خدشه وارد سازد موافقت نخواهند کرد و از این رو ۸۱ %‌از آنها موافقت خود با هرگونه توافق صلح بین اسرائیل و مخالفان آنرا تایید می کنند .
درباره نقش امریکا در حل مشکلات خاورمیانه ۸۷% از یهودیان امریکا بر ضرورت حضور فعال امریکا در یافتن راه حل مناسب و یاری طرفهای درگیر تاکید کرده اند . حتی با این سوال که آیا در صورت مقبول نیفتادن مواضع امریکا از سوی اعراب و اسرائیل و یا لزوم فشار آوردن امریکا بر دو طرف درگیری بمنظور پذیرش راه حلی میانه و بدون جانبداری، باز هم حضور امریکا در این پرونده ضروری است؟ یهودیان امریکا با درصدی بالا یعنی ۷۵ % در مورد اول و ۷۰ % در مورد دوم تاکید کردند که چنین امری ضروری است. این بدان معناست که اقلیت یهودی امریکا با وجود فشار به اسرائیل خواهان ایفای نقش میانجی و اجبارگر در این پرونده از سوی دولت امریکا هستند .
در حالی که درگیری اعراب و اسرائیل همچنان ادامه دارد ۵۲ % از یهودیان امریکا گفته اند که لازم است امریکا از اسرائیل بخواهد که شهرکسازی را متوقف سازد و ۷۶ %‌نیز گفته اند که اسرائیل باید به منظور پیشبرد دور گفتگوها با جنبش حماس مذاکره کند تا نتایج بهتری حاصل شود . همچنین ۵۴ % از مصاحبه شوندگان یهودی امریکا گفته اند که کشتار شهروندان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی باعث افزایش تحرکاتبه گفته آنانتروریستی ( فعالیتهای شهادت طلبانه و مبارزات فلسطینیان برای بازیابی حقوق خود ) می شود و درگیریها بالا می گیرد . ۶۱ %‌از این یهودیان نیز سیاست شکنجه و مجازات عمومی بر ضد فلسطینیان به خصوص در غزه را مردود دانسته ولی همچون دیگر صهیونیستها  که علاقه دارند قدس به عنوان پایتخت یکپارچه اسرائیل شناخته شود ،یهودیان امریکا نیز با رای ۵۶ درصدی مخالفت خود را با اینکه قدس شرقی جزئی از دولت فلسطینی باشد اعلام داشته اند ولی همزمان ۴۴ % دیگر با این موضوع موافقت کرده اند .
ملاحظه می شود که یهودیان اصلاح طلب و غیرمتدین(دین گریز) به شدت حامی صلح و نقش برجسته امریکا در پیشبرد آن در منطقه خاورمیانه هستند  و همین امر درباره یهودیان محافظه کار نیز البته با درصدهای کمتر صادق است ولی یهودیان ارتودوکس بر خلاف مواضع گروههای ذکر شده در خصوص مسائل ایران و عراق و راه حلهای میانه که ممکن است از مذاکرات عربی اسرائیلی حاصل شود ،از خود سرسختی و شدت بیشتری نشان داده اند .

مخالفت با سازمانهای یهودی امریکا

پیش از دعوت کشیش جان هاگیJohn Hageeبه همایش سازمانمسیحیان متحد در راه اسرائیل” (  (Christians United for Israel CUFI این نظرسنجی قصد داشت از دیدگاه یهودیان امریکا درباره یکی از سازمانها و سران امریکایی حامی اسرائیل مطلع شود. این نظرسنجی نشان داد که جامعه یهودی کشیش هاجی را می شناسند و ۶۵ % از آنها وی را به خوبی می شناسند ولی فقط ۷ % از آنان وی را تایید کرده اند و از میان مصاحبه شوندگان نظرسنجی مورد بحث ما ۵۱ % نسبت به سازمان مسیحیان متحد در راه اسرائیل نگاه منفی داشته و تنها ۱۹ % آنرا سازمانی مثبت می دانند .
درباره آیپک (کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل) ۳۸ %‌از مصاحبه شدگان نگاه مثبت داشته اند و ۲۱ %‌نیز بیزاری خود از این موسسه را ابراز کرده اند . ۴۹ %‌نیز گفته اند که سازمانهای یهودی سنتی بیانگر نگاه آنان به اسرائیل هستند . در پاسخ به این سوال که آیا ایپک در نمایندگی از یهودیان خوب عمل کرده است درصدها تنزل یافته و به ۳۴ %  کاهش یافت و این امری است که نشان می دهد نگاه به آیپک در سیاق جامعه یهودی امریکا به عنوان یک کلیت حاکی از ضعف آن است .
جرمی بن عامی  Jeremy Ben-Ami مدیر اجرایی سازمانجی استریت” (که گویا او نیز با توجه به نامش یک یهودی است) بر اساس نتایج این نظرسنجی ، می گوید که امریکایی ها سران و رهبرانی سیاسی را برای بلند مدت انتخاب می کنند که باعث نگاه و برداشت نامناسب جامعه یهودی امریکا می شود و از این رو سیاستمداران امریکا نباید به آرای اقلیت جامعه یهودی امریکا توجه کنند بلکه به رای اکثریت آنها توجه داشته باشند .
مجریان این نظرسنجی معتقدند که در صورت دریافت این موضوع در جامعه امریکا تغییری ریشه ای در سیاست امریکا در برابر بسیاری از مسائل رخ خواهد داد که می تواند فرایند صلح حقیقی را ممکن سازد و اسرائیل را هم از عقده بی امنیتی رهایی بخشد .

منبع : واشنگتن ریپورت

ترجمه: دکتر مصطفی پارسایی

بهره برداری:میرمرشدی

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=1373

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.