2

بصیرت دانشجویی

  • کد خبر : 1235
  • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۲

نگاهي كوتاه به فرآيند تحولات كشورهاي منطقه و خيزش موج بيداري اسلامي در آنها، از حركت سريع اما پرفراز و نشيب ملت هاي منطقه به سوي آزادي از يوغ دولت هاي خودكامه خبر مي دهد. در اين بين به هيچ روي نمي توان و نبايد تأثير انقلاب ايران بر اين جنبش ها را ناديده انگاشت؛ […]

نگاهي كوتاه به فرآيند تحولات كشورهاي منطقه و خيزش موج بيداري اسلامي در آنها، از حركت سريع اما پرفراز و نشيب ملت هاي منطقه به سوي آزادي از يوغ دولت هاي خودكامه خبر مي دهد. در اين بين به هيچ روي نمي توان و نبايد تأثير انقلاب ايران بر اين جنبش ها را ناديده انگاشت؛ به گونه اي كه بسياري از تحليل گران خارجي- حتي مخالفان انقلاب اسلامي- به اين مهم اذعان داشته اند. به طور كلي در ۳۰ سال گذشته علي رغم تبليغات مسموم و گسترده دشمنان انقلاب، همواره نگاه ملت هاي منطقه و حتي جهان، به اوضاع داخلي ايران و تغييرات رو به پيشرفت آن بوده است.
دراين بين تأثير جنبش هاي دانشجويي غيرقابل انكار و حتي در اكثر مواقع پررنگ تر از ديگر اقشار جامعه بوده است.
آرمان خواهي و بصيرت افزايي دانشجويان مطالبه اي است كه مقام معظم رهبري برپايه تيزبيني اين قشر و تلاش در راستاي تداوم روح انقلابي گري، بر آن تأكيد دارند؛ به طوري كه ايشان در ديدارهاي مختلف خود با دانشجويان بارها اين مهم را عنوان كرده اند.
براي نمونه ايشان در آستانه سالروز سيزدهم آبان در سال ۸۷، در ديدار خود با دانشجويان و دانش آموزان بار ديگر بر لزوم داشتن بينش و فهم سياسي اين قشر تاكيد كرده و يادآورشدند:
«دانشجوها بايد سياسي بشوند؛ يعني فهم سياسي پيدا كنند. فهم سياسي غير از سياسي كاري و سياسي بازي است. غير از دستخوش جريان هاي سياسي شدن است. اتفاقا فهم سياسي باعث مي شود آدم دستخوش جريان هاي سياسي نشود… من هميشه روي اين حرفم تكيه مي كنم كه دانشگاه بايد سياسي باشد تا فريب نخورد و وسيله اي براي كساني نشود كه مي خواهند سر به تن نظام نباشد.»
اما متأسفانه در روزهاي اخير در جامعه ورزشي كشور اتفاقاتي افتاد كه كاملا با روحيه دانشجويي و مطالبات رهبري (مدظله العالي) از ايشان و حتي آرمان هاي انقلاب اسلامي و امام خميني(ره) در تضاد بود.
به گزارش پايگاه فردا هفته گذشته، بيش از ۱۰۰۰ تن از دانشجويان تهران در حركتي نمادين و در حمايت از شيعيان مظلوم بحرين، براي نشان دادن اعتراض خود به آل سعود، با لباس مشكي و پرچم هاي كشور بحرين به استاديوم آزادي رفته و بخشي از سكوهاي روبروي جايگاه را به تسخير خود درآوردند.
اين درحالي است كه پيش از آغاز نيز از ورود تماشاگراني كه پرچم بحرين را با خود به استاديوم آزادي مي بردند، ممانعت به عمل آمد و اين حركت عاملي شد تا دانشجويان معترض به شعار عليه آل سعود و آل خليفه روي آورده و مرگ بر آمريكا گويان وارد استاديوم شوند.
اما اصل ماجرا از آنجا آغاز شد كه مأموران ويژه پس از پهن شدن پرچم بزرگ كشور بحرين در طبقه دوم استاديوم آزادي، به برخورد با عاملان اين قضيه پرداخته و پرچم را از استاديوم خارج كردند. دانشجوياني كه در طبقه اول ورزشگاه حضور داشتند با ديدن اين صحنه شروع به شعاردادن عليه آل سعود كرده و پرچم هاي بحرين را به اهتزاز درآوردند.
اواخر نيمه اول مسابقه نيز، ليدرهاي باشگاه پرسپوليس كه به نظر مي رسيد از قبل براي جلوگيري از شعارهاي سياسي توجيه شده بودند، با دانشجويان درگيرشده و عليه آنها شعار سردادند. اين دانشجويان معترض، از بسياري از دانشگاههاي تهران از جمله دانشگاه امام صادق، تهران و علامه طباطبايي براي حمايت از مردم مظلوم بحرين در اين برنامه شركت كرده بودند.
نكته حائزاهميت آن است كه دراين برهه از زمان كه سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و رسانه هاي مدعي آزادي بيان و دموكراسي و حتي دستگاه ديپلماسي كشورمان در مورد حوادث دردناك و كشتار گسترده مسلمانان در كشورهاي منطقه و در رأس آن بحرين، به حداكثر سكوت و حداقل محكوميت راضي شده اند، تعدادي از دانشجويان انقلابي و آرمان خواه، به صورت خودجوش با حمل پرچم بحرين و با شعار حمايت از بيداري اسلامي در ورزشگاه هاي شهر خود (تهران و اصفهان) حضور پيدا كردند، اما در نهايت ناباوري با برخورد شديد نيروي انتظامي مواجه و عده اي از آنها مجروح و حتي دستگير شدند.
اين درحالي است كه از چند روز قبل، با توجه به زمينه سازي هايي كه رسانه ها- به خصوص رسانه هاي مجازي و جنبش هاي وبلاگي- درخصوص حمايت از مردم بحرين به راه انداخته بودند، شرايط ويژه اي براي حضور فعالان جنبش دانشجويي و رسانه اي در ورزشگاه براي محكوم كردن جنايات برعليه اين مردم شكل گرفته بود. هرچند در روزهاي بعد اين برخورد ماموران نيروي انتظامي از سوي مقامات بالاتر قابل پي گيري عنوان شد اما انعكاس اين اتفاق تلخ در رسانه هاي داخلي و خارجي كافي بود تا آثار منفي خود را برحركت پرشتاب ملت هاي منطقه به جاي بگذارد و آن ها را دلسرد كند.
البته در روزهاي بعد، سردار بهمن كارگر، معاون اجتماعي ناجا به نمايندگي از فرمانده نيروي انتظامي، حضوري و از نزديك با شماري از دانشجوياني كه در مسابقه باشگاه پيروزي با الاتحاد عربستان در اعتراض به سياست هاي آل سعود در بحرين در ورزشگاه آزادي حاضر شده و يگان ويژه از تظاهرات آنها جلوگيري كرده بود، ديدار كرده و به مطالب مطرح شده از سوي آنها، مبني بر ضرب و شتم و هتك حرمت دانشجويان براي انتقال پيام شان به فرماندهي كل ناجا، گوش داد.
ممانعت هاي به عمل آمده براي حضور دانشجويان در ورزشگاه ها، باعث نشد كه ايشان دست از حمايت خود از ملت مسلمان بحرين بردارند و اين حضور در اصفهان نيز تكرار شد.
هرچند پرونده برخورد با دانشجويان، براي رسيدگي دقيق در اختيار بازرسي كل ناجا قرار گرفت- تا نتيجه رسيدگي ها در آينده نزديك به آگاهي عموم برسد- اما برخورد با دانشجويان آرمان خواهي كه براي رساندن پيام خود به گوش متجاوزين به حقوق مسلمانان، از هر كانالي- حتي سكوي تماشاي فوتبال- استفاده كرده اند، حقيقتا باعث بهت و حيرت دوستان و دشمنان انقلاب اسلامي و حتي حاميان و مخالفان انقلاب هاي منطقه خواهد بود.
دوستان را از اين حيث به تعجب واداشت كه كاملا مغاير با تمام آن چه بود كه به خاطرش انقلاب كردند و در سال هاي بعد از انقلاب خود دفاع كردند و دشمنان را از اين حيث به فكر فروبرد كه گويا حامل اين پيام به آنها بود كه نظام اسلامي از اهداف خود كه همانا دفاع از مظلومين است دست كشيده و حتي با رهروان اين آرمان مقابله مي كند.
بهانه اصلي مسئولين باشگاه هاي مربوطه براي توجيه برخورد با دانشجويان نيز، مهمان نوازي عرب ها در عربستان بود.
اما بايد توجه داشت كه اين مهمان نوازي توسط همان دولتي صورت گرفته است كه به طور رسمي اقدام به اشغال بحرين كرده و فجيع ترين جنايات و نسل كشي را در اين كشور به منصه ظهور گذاشته است.
درچنين برهه اي دانشجويان، فارغ از ملاحظات ديپلماتيك وارد عرصه شدند و مانند گذشته اين بار نه در داخل، بلكه درعرصه بين الملل به تحليل سياسي و درپي آن فعاليت دراين زمينه پرداختند؛ اما بروز چنين برخوردي با ايشان، اين حقيقت را نشان داد كه گويا هنوز عده اي از مسئولين در ابتداي راه بوده و نيازمند افزايش بينش و بصيرت خود هستند و اين بار نيز دانشجويان مانند گذشته در شناخت راه صحيح پيش قدم شدند و زودتر از مسئولين پابه عرصه سياسي گذاشتند.
طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب، حضور دانشجو در عرصه سياسي با حفظ بينش كافي لازم دانسته شده است؛ ايشان مي فرمايند:
«بنده يك وقت عرض كردم دانشگاه ها بايد سياسي باشند و دانشجو بايد سياسي باشد. معناي حرف آن است كه دانشجو بايد قدرت تحليل سياسي داشته باشد تا جبهه بندي هاي دنيا را بشناسد تا بفهمد امروز دشمن كجاست و از كجا و با چه ابزاري حمله مي كند. اين براي شما لازم است.»

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=1235

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.