تمدن،اولین،سومر،بین النهرین

۰۵تیر
تمدن بین النهرین

تمدن بین النهرین

بین النهرین منطقه‌ جغرافیایی مشهوری است که میان دو رود دجله و فرات قرار ‌دارد.