بایگانی‌های مستجار - mostajar

۲۵آبان
مستجاریعنی؟

مستجاریعنی؟

  مستجار ازالقاب حضرت عباس(ع)  بمعنای پناهگاه وپناه آوردن ،مستجار  بخشى از ديوار پشت كعبه و كنار ركن يمانى گفته مى‏ شود.

چیزی یافت نشد !