4

قیمت یک بشکه نفت ، معادل یک گرم زهر مار

  • کد خبر : 1281
  • ۰۵ تیر ۱۳۹۰ - ۴:۱۹

     محققان موسسه واكسن و سرم سازي رازي موفق به استخراج تركيبي از زهر مار و عقرب با نام «ICD» شده اند كه رشد سلول هاي سرطاني را به ميزان ۲۰ درصد متوقف كرده و موجب مرگ طبيعي اين سلول ها شده است. اين ماده در واقع توده سرطاني بدخيم را به خوش خيم تبديل […]

     محققان موسسه واكسن و سرم سازي رازي موفق به استخراج تركيبي از زهر مار و عقرب با نام «ICD» شده اند كه رشد سلول هاي سرطاني را به ميزان ۲۰ درصد متوقف كرده و موجب مرگ طبيعي اين سلول ها شده است.

اين ماده در واقع توده سرطاني بدخيم را به خوش خيم تبديل كرده است. دكتر عباس زارع ميرك آبادي رئيس بخش جانوران سمي و تهيه پادزهر موسسه رازي، با اعلام اين خبر به خراسان مي گويد: در حال حاضر اين آزمايش ها روي موش هاي مبتلا به سرطان ادامه دارد و تبديل اين دارو به ميكروكپسول نيز به زودي انجام خواهد شد.

 

وي مي افزايد: پادزهرهاي توليد شده توسط محققان ايراني از نظر كيفيت، كميت و تنوع حرف اول را در منطقه خاورميانه مي زند و قادر به رقابت با كشورهاي صاحب نام غربي در اين زمينه است. دكتر زارع مي گويد: سالانه ۸۵هزار آمپول محتوي پادزهر مار و عقرب براي داخل و ٧ تا ۱۰ هزار آمپول براي صادرات تهيه مي شود كه هر آمپول محتوي ۱۰ سي سي پادزهر باقيمت ۵۲ دلار صادر مي شود ولي قيمت جهاني آن ۴۰ دلار است. به عبارتي هر۱۰ سي سي پادزهر مار ساخت متخصصان ايراني حدود ۷۰ ليتر نفت، ارزآوري دارد. در واقع از هر يك گرم سم خشك مار، حدود يك هزار و ۵۰۰ ويال آمپول پادزهر توليد مي شود ( هر ويال معادل ۱۰ سي سي است).

با يك محاسبه ساده مي توان به اين نتيجه رسيد كه هر گرم زهر خشك مار معادل ۶۸۰ بشكه نفت صادراتي مي تواند براي كشورمان ارزآوري داشته باشد.

رئيس بخش جانوران سمي و تهيه پادزهر موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مي گويد: بخش جانوران سمي از ۴۰ سال پيش فعاليت خود را آغاز كرده است و پس از ساخت پادزهرهاي منووالان و تتراوالان، اكنون موفق به ساخت نوع پلي والان شده كه قادر است زهر ٦ نوع مار مختلف سمي خطرناك را خنثي كند. علاوه بر اين، سرم ضدعقرب زدگي كه توسط متخصصان ايراني توليد شده است، در مورد سم ٦ نوع عقرب موثر است.
دكتر عباس زارع ميرك آبادي مي گويد: سالانه ۸۵ هزار آمپول محتوي پادزهر مار و عقرب توليد و به وزارت بهداشت تحويل داده مي شود و حدود ٧ تا ۱۰ هزار آمپول نيز به كشورهاي منطقه صادر مي شود. هر آمپول ۱۰ سي سي پادزهر مار دارد كه هنگام مارزدگي، بسته به شدت عوارض حتي تا ۲۰ آمپول تزريق مي شود.
هر آمپول حاوي پادزهر به مبلغ ۲۵ دلار به كشورهاي منطقه از جمله اردن صادر مي شود كه در صورت وجود تقاضا براي پادزهر عقرب، توانايي صادرات آن هم وجود دارد.

دكتر زارع مي افزايد: هنوز پادزهر عنكبوت هاي سمي در ايران ساخته نشده است ولي محققان مركز طرحي را براي بررسي پراكندگي عنكبوت ها ارائه كرده و تاكنون توانسته اند ۶۰ درصد آن را به انجام برسانند. بر اين اساس ٢ گونه عنكبوت سمي خطرناك مشاهده شده كه بيشتر در خراسان و استان مركزي پراكنده است.
تحقيق ها در اين زمينه باعث دستيابي به دانش توليد پادزهر سم عنكبوت در اشل آزمايشگاهي شده است كه سعي بر توليد انبوه آن در سال هاي آينده داريم. زهر عنكبوت روي كودكان تاثير بيشتري نسبت به بزرگسالان دارد. بنابراين ضروري است پادزهر عنكبوت سريع ساخته شود تا طول دوره درمان كاهش پيدا كند.
رئيس بخش جانوران سمي موسسه رازي، با اشاره به تحقيق هايي كه متخصصان ايراني روي سم زنبور عسل داشته اند، مي گويد در حال بررسي تاثير دوزهاي مختلف زهر زنبور عسل روي موش هاي آزمايشگاهي مبتلا به رماتيسم مفصلي هستيم.
به گفته وي، تاكنون ۷۵ گونه مار و ۲۳ گونه عقرب در ايران شناسايي شده است كه بايد توجه داشت پادزهر هر جانور سمي مختص آن جانور است يعني نمي توان پادزهر يك گونه از مار را براي گونه اي ديگر استفاده كرد.
دكتر زارع در توضيح مراحل مختلف توليد پادزهر از سم مار مي گويد: پس از زهرگيري از مار يا عقرب، سم خشك مي شود و به صورت پودر درمي آيد.
اين پودر با تركيبي به نام «ياور» مخلوط و با دوز كم به مدت چندين بار (٦ تا ۱۰بار) به صورت زيرجلدي به اسب تزريق مي شود. زماني كه پادزهر به ميزان مناسب در خون اسب ساخته شد، خون گيري انجام و سپس پلاسماي خون اسب جداسازي مي شود. پس از تصفيه و انجام عمل هضم آنزيمي، سرم رسوب داده مي شود. بعد از انجام فرمولاسيون و رسيدن ميزان پادزهر به غلظت مورد نظر، تست ها و آزمايش هاي كنترلي متفاوتي روي آن انجام مي شود و پس از تاييد شدن تمام آزمايش ها، پادزهر بسته بندي و به وزارت بهداشت تحويل داده مي شود.
به گفته رئيس بخش جانوران سمي موسسه رازي از ۱۰سال پيش محققان ايراني تحقيق هايي را روي سموم مختلف جانوري آغاز كرده و توانسته اند توكسين هاي موجود در سموم مختلف عقرب ها را شناسايي و خالص سازي كنند، توالي اسيدهاي آمينه و ساختمان ٣ بعدي آنها را در سموم عقرب مشخص كنند و با بررسي عوارض مختلف اين زهرها روي حيوانات به نحوه تاثيرگذاري آنها پي ببرند.


علاوه براين ازسال گذشته تحقيق هاي گسترده اي را روي امكان درمان بعضي بيماري هاي لاعلاج مانندسرطان توسط پپتيدهاي پروتئيني موجود در زهر هاي مار و عقرب آغازكرده ايم وطي دستاوردي بي نظير موفق به ساخت تركيبي از زهرهاي جانوري با عنوان«٥٨ICD»شده ايم كه در مراحل آزمايشگاهي باعث ازبين رفتن سلول هاي سرطاني ومانع رشد٠٢درصدي آنها و همچنين مرگ طبيعي اين سلول ها شده است. دكتر زارع در تشريح برنامه هاي آ ينده مي گويد : قرار است مدل هاي حيواني بيماري MS را ايجاد و تاثير زهرمار و عقرب را روي اين بيماري بررسي كنيم.

و ي خاطرنشان مي كند : پادزهري براي افراد حساس به نيش زنبور دركشور ساخته نشده است ولي اين افراد مي توانند پس از گزيدگ يتوسط زنبور تارسيدن به پزشك از داروهاي ضدحساسيت مانند آنتي هيستامين استفاده كنند . البته استفاده از اين داروها ، مراجعه به پزشك را منتفي نمي كند.
دكتراميرجلالي ،استاديار گروه فارماكولوژي و سم شناسي دانشگاه جندي شاپور اهواز نيز در گفتگو با خراسان اعلام كرد :متخصصان دانشگاه جندي شاپور اهواز،طي تحقيق هايي روي سم عقرب جرار ه موفق به جداسازي بخش فعال بيولوژيك سم عقرب به نامOD1 و٢نوع توكسين اختصاصي با نام هاي ODK1 و ODK2 از اين عقرب شدند. در تحقيق هاي انجام شده توسط محققان ايراني مشخص شد ODK2 يك سم اختصاصي موثر روي كانال پتاسيم «٠٣/١KV» مي باشد. اين كانال در بروز بيماري MS نقش اثبات شده اي دارد (MSنوعي بيماري خود ايمني است) و با توجه به يافته هاي محققان ايراني مبني بر اينكه ODK2 نقش كنترلي روي اين كانال دارد، بنابراين ميتواندبيماري MSرا نيز به نحو يموثر كنترل كند و اين مسئله مي تواند پايه آزمايش هايي در مورد بيماري MS و تاثير اين سم در بهبود آن باشد. اين سم در واقع اولين سم اختصاصي وابسته به كانال ٣ ولتاژ پتاسيمي است. وي افزود : تاكنون ٣ مقاله در مورد عقرب جراره در مجله هاي معتبر بين المللي به چاپ رسيده است.


 

تنها‪ ۲۰درصد از مارهاي موجود در جهان سمي هستند كه از اين تعداد نيز ‪۷۵ درصد از آنها قادر هستند با زهرشان انسان را از پا درآورند.

دويچه‌وله آلمان: معمولا انسان‌ها از مار مي‌ترسند و در بسياري از فرهنگ‌ها افسانه‌هاي باور نكردني درباره مارها نقل مي‌شود، اما استفاده پزشكي و كسب دارو از سم مار به گونه‌اي صنعتي در سال‌هاي اخير داستاني تازه است.
با وجود تعدد انواع مار در جهان، فقط ‪ ۲۰درصد از مارها، سمي هستند كه معمولا با وجود نشانه‌هايي از قبيل دم نازك و وجود دو دندان تيز توخالي كه در ابتدايش سوراخي دارد شناسايي مي‌شوند و بقيه مارها غيرسمي هستند.
همچنين از اين ‪ ۲۰درصد مارهاي سمي، فقط ‪ ۷۵درصد آنها قادر هستند با زهرشان انسان را از پا درآورند.
يك شركت داروسازي در آلمان، در مزرعه‌اي ويژه نگهداري و پرورش مارهاي زنگي و سمي مشغول است.”رولف كرويتس” مسوول مزرعه مارهايي است كه بيش از ‪ ۲۰۰مار سمي نگهداري مي‌شود و اين مزرعه متعلق به شركت داروسازي “نورد مارك” و در نزديكي هامبورگ است.
بيشتر مارهاي سمي، از نوع مارهاي زنگي ازكشور مالزي هستند. طول اين نوع مارها به ‪ ۵۰تا ‪ ۷۰سانتيمتر مي‌رسد و پوستشان داراي رنگ‌هاي سياه و قهوه‌اي است و خوراك اصلي مارها موش است.
يك موش زنده خوراك يك مار براي ‪ ۲۱روز مي‌باشد و مارها به‌طور جداگانه در جعبه‌هاي بزرگ پلاستيكي نگهداري مي‌شوند. در طول روزها، مارها با آرامشي بي‌نظير در جعبه خود چنبر مي‌زنند، اما نزديك شدن به اين مارها مي‌تواند عواقب ناگواري به همراه داشته باشد.
كرويتس درباره تاثيرات سم مار در بدن انسان گفت : “اين سم در آغاز ورود به بدن انسان بافت‌ها را ازبين مي‌برد و باعث نابودي شريانها مي‌شود كه در مواردي منجر به از دست دادن و يا فلج شدن عضو گزيده شده مي‌شود.” مطالعه بر روي اثرات شفا بخش سم‌ها در اين شركت داروسازي متخصصان بر اين باورند كه سم مارها اثرات شفابخش نيز دارد.
به‌طور مشخص به عنوان داروهاي اوليه در سكته‌هاي مغزي و قلبي مي‌توان از آن استفاده كرد. در اينگونه حملات كه با انسداد شريان‌ها و لخته شدن خون مواجه است ، خون به مغز نمي‌رسد و بخشي از سلول‌ها براي هميشه از بين مي‌روند.
دقيقا در چنين مواردي بايد ماده سمي به دست آمده از مارها به نام “آنكرود” (‪ (Ancrodبه كار گرفته شود كه اين ماده سبب رقيق شدن سريع خون مي‌شود.
“مانفرد كورفورست” مسوول توليد داروهاي بيولوژيك درباره تاثير اين ماده گفت : “لختگي خون از اين طريق مي‌تواند برطرف شود و پس از حمله مغزي غلظت خون بالا مي‌رود و با استفاده از اين ماده مي‌توان آن را دوباره رقيق ساخت و حال خون رقيق شده قادر به شتسشوي بخش‌هايي است كه پيش از آن ورود خون بدان‌ها ناممكن بود.”
در صورت استفاده از اين ماده موثر تا شش ساعت پس از حمله مغزي مي‌توان اميدوار بود كه از ضايعات احتمالي مغزي جلوگيري به‌عمل آيد.
در زمان حاضر نتايج دو پژوهش در دست است. يكي در آمريكا كه نتيجه آن موفقيت آميز بوده است و ديگري در اروپا كه به لحاظ آماري نمي‌تواند تاثير اين ماده را در همه جا نشان دهد.
اين ماده موثر در اروپا تاكنون مجوز رسمي دريافت نكرده است. شركت داروسازي نوردمارك در آلمان بر اين عقيده است كه در آزمايشات آنها بيماراني شركت داشته‌اند كه نوع بيماري آنها بسيار خطرناك بوده‌اند و اين افراد بر نتايج آماري تاثير منفي گذاشته‌اند.
در زمان حاضر اين شركت داروسازي با شريك خود در آمريكا در صدد ترتيب آزمايشي با يكهزار و ‪ ۷۰۰بيمار است.

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=1281

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.