2

بیداری اسلامی در کلام امام ره و رهبری مدظله

  • کد خبر : 1009
  • ۱۷ تیر ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۶

مقدمه اين روزها منطقه موسوم به خاورميانه دستخوش تحولات و حوادث گوناگوني شده است.موج اعتراضات مردمي عليه حكومت هاي دست نشانده و ديكتاتورهاي عربي به راه افتاده است.ديكتاتورها براي سركوب قيام هاي مردمي دست به سلاح برده و حمام هاي خون به راه انداخته اند.آنها براي بقاي حكومت خويش دست وپا مي زنند و از […]

مقدمه

اين روزها منطقه موسوم به خاورميانه دستخوش تحولات و حوادث گوناگوني شده است.موج اعتراضات مردمي عليه حكومت هاي دست نشانده و ديكتاتورهاي عربي به راه افتاده است.ديكتاتورها براي سركوب قيام هاي مردمي دست به سلاح برده و حمام هاي خون به راه انداخته اند.آنها براي بقاي حكومت خويش دست وپا مي زنند و از هر راهي مانع اين موج مي شوند.نگاهي عميق تر به آنچه كه امروز در منطقه خاورميانه مي گذرد رويارويي دوگفتمان سياسي را كه سال هاست با هم درگير هستند نشان مي دهد.دريك سو گفتمان اسلام آمريكايي قرار دارد كه توسط رژيم هاي مرتجع عربي بر مردم تحميل مي شود.رژيم هايي كه از خود هيچ ارده اي ندارندوآلت دست قدرت هاي استكباري به ويژه آمريكا هستند.آنها در هيچ كدام از عرصه هاي سياسي،فرهنگي،نظامي و اقتصادي مستقل نبوده و تنها مجري احكام اربابان خود هستند.آمريكا براي حفظ منافع خود در خاورميانه دست به دولت سازي زده و عملا در صفحه خاورميانه ،شطرنج به روش آمريكايي را شروع كرد. 
در اين شطرنج، آمريكا مهره هاي سياه خود را در خانه هاي سفيد كشورهاي اسلامي چيده و قواعد بازي اي را كه خود ابدع كرده اجرا مي كند. 
اما در سوي ديگر،گفتمان اسلام ايراني ،يا به تعبير بهتر اسلام خميني قرار دارد.در اين گفتمان بازيگران اصلي ،مردم مسلمان منطقه و توده هاي عظيم جوانان مومن و مسلمان است. 
مؤلفه هاي كليدي گفتمان اسلام خميني ،شعائراسلامي و اصول مشترك مسلمانان است كه در قالب كلمه وحدت اسلامي جمع شده و در قالب بيداري اسلامي خود را متجلي كرده است. 
مردم كشورهاي منطقه عملا قواعد شطرنج آمريكايي را برهم زده و مهره هاي سياه سوخته آمريكايي را يكي پس از ديگري از صفحه بازي بيرون مي اندازند.تجلي بيداري اسلامي در برگزاري نمازهاي جماعت در ميادين،وشعارهاي اسلامي مردم به خوبي مشهود است.در واقع مردم مسلمان دنياي اسلام ،بابرهم زدن بازي شطرنج و تبديل آن به بازي دومينو،حكومت هاي جعلي را پشت سر هم به پرتگاه سقوط مي كشانندو زمينه را براي ايجاد خاورميانه اسلامي مهيا مي كنند. 
بررسي اين نكته كه چرا فرايند صدورانقلاب ايران اين همه به تأخير افتاد و ميان انقلاب خميني كه آغازگر موج اسلام گرايي درجهان بود و انقلاب هاي اخير در جهان اسلام حدود۳۰سال فاصله افتاد،نيازمند فرصت بيشتري است،اما به اعتراف همه تحليلگران عرصه سياست ،تحولات اخير بي شك برگرفته از الگوي موفق انقلاب اسلامي ايران است.چه اينكه در سبك و سياق و روش همانندي ها را به خوبي مي توان مشاهده كرد. 
ان شاءالله با ايجادخاورميانه اسلامي،زمينه برقراري حكومت جهاني اسلام و ظهور منجي عالم بشريت،حصرت ولي عصر(عج) هرچه زودترمهياگردد. 
به هر تقدير متخصصان و كارشناسان علوم سياسي ومسائل بين المللي هركدام به نحوي و با نگاه ويژه خوددرپي تحليل تحولات اخيركشورهاي اسلامي هستند.اما بي شك هيچ نمي تواند ادعاكند كه به گفتمان حضرت روح الله(ره)رجوع كرده وريشه هاي اصلي اين حوادث را در نيافته باشد.آنان كه با اين گفتمان آشنايند به خوبي مي دانند كه وقوع انقلاب هاي مردمي با ماهيت اسلامي ،به دور از مرزبندي هاي سياسي و مذهبي برعليه استكبار و ايادي آنها چيزي جز دكترين امام خميني(ره)نمي باشد. 
امام راحل در دكترين سياسي خود فضاي كنوني جهان را به خوبي ترسيم كرده است.«واقعيت اين است كه دول استكباري شرق و غرب وخصوصا آمريكا و شوروي عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطينه سياسي تقسيم كرده اند.دربخش آزاد جهان اين ابرقدرت ها هستند كه هيچ مرز و حد و قانوني نمي شناسند وتجاوزبه منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگي ملت ها راامري ضروري و كاملا توجيح شده ومنطقي و منطبق با همه اصول و موازين خودساخته وبين المللي مي دانند.اما در بخش قرنطينه سياسي كه متاسفانه اكثرملل ضعيف عالم و خصوصا مسلمانان در آن محصور و زنداني شده اند،هيچ حق حيات واظهارنظري وجودندارد.همه قوانين و مقررات وفرمول ها ،همان قوانين ديكته شده و دلخواه نظام هاي دست نشاندگان ودربرگيرنده ي منافع مستكبران خواهدبود 
فريادهاي مسلمانان و دردمندان عليه ظالمين جهان كه امروز درجهان اسلام صورت گرفته است همان پيش بيني حضرت امام است.«مابا اعلان برائت از مشركين ،تصميم برآزادي انرژي متراكم جهان اسلام داشته و داريم و به ياري خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزي ايت كار صورت خواهدگرفت.وان شاءالله روزي همه مسلمانان و دردمندان عليه ظالمين جهان فريادزنند و اثبات كنند كه ابرقدرت ها و نوكران و جيره خواران شان از منفورترين موجودات جهان هستند 
اي كاش كه مسلمين جهان و جوانان امت اسلام زودتر از اين به نداي خميني كبير لبيك مي گفتندو قيام خويش را شروع مي كردند.آن هنگام كه حضرت روح الله مسلمانان تمامي كشورهاي جهان را مورد خطاب قرار مي دادچه كسي مي دانست كه روزي اين امر محقق شود.«مسلمانان تمامي كشورهاي جهان از آنجا كه شما در سلطه ي بيگانگان گرفتار مرگ تدريجي شده ايد،بايد بروحشت از مرگ غلبه كنيد و از وجودجوانان پرشور وشهادت طلبي كه حاضرند خطوط جبهه ي كفر را بشكنند استفاده نماييد.به فكر نگهداشتن وضع موجود نباشيد .بلكه به فكر فرار از اسارت و رهايي از بردگي و يورش به دشمنان اسلام باشيد كه عزت وحيات در سايه ي مبارزه است و اولين گام در مبارزه اراده است و پس از آن تصميم براين كه سيادت كفر و شرك جهاني خصوصا آمريكا را برخود حرام كنيد 
اما اين مبارزه تا كجا بايد ادامه پيداكند؟درمنطق حضرت امام (ره)بايد تا زماني كه مسلمانان به عظمت و اقتدار خود نائل نشده اند به مبارزه ادامه داد.«مسلمانان بايد بدانند،تازماني كه تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود هميشه منافع بيگانگان برمنافع آنان مقدم مي شود و هر روز شيطان بزرگ ياشوروي به بهانه ي حفظ منافع خود حادثه اي رابه وجودمي آورند.راستي اگرمسلمانان مسائل خود را به صورت جدي با جهان خواران حل نكنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانندآسوده خواهندبود؟هم اكنون اگرآمريكا يك كشور اسلامي را به بهانه ي حفظ منافع خويش باخاك يكسان كند،چه كسي جلوي او را خواهد گرفت؟پس راهي جز مبارزه نمانده است.وبايد چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصا آمريكا را شكست و الزاما يكي از دو راه راانتخاب نمود.ياشهادت ،ياپيروزي كه در كتب ما هردوي آنها پيروزي است

«بیداری اسلامی» در كلام حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه مرور می‌شود:

پیروزی مستضعفان، وعده ‌ی الهی
اميد است، به زودی وعده الهى اراده منت بر مستضعفان، تحقق يابد و دست قدرتمند حق تعالى هر چـه سريعتر از آستين ملت هاى مظلوم بيرون آيد و تحول الهى كه در ملت ايران پدید آمده، در همه ملل و نحل به خواست خداوند تعالى تحقق يابد كه دست ستمكاران از جنايت نسبت به مستضعفان جهان كوتاه شود.
به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزى انقلاب ۲۲/۱۱/۶۱
كشورهاى اسلامى از عربده‌هاى شرق و غرب نهراسند
كشورهاى اسلامى و مستضعفان جهان قدرت اسلامى خود را بيابند و از عربده‌هاى شرق و غرب و وابستگان و تفاله‌هاى آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند تعالى و اتكال به قدرت اسلام و ايمان بپاخيزند و دست جنايتكاران را از كشورهاى خود كوتاه نمايند.
صحيفه امام، ج‌۱۵، ص: ۶۱
حق گرفتنى است، قيام كنيد
ما از همه كشورهاى زير سلطه براى به دست آوردن آزادى و استقلال، كاملا پشتيبانى مى نمایيم و به آنان صريحا مى گوييم كه حق گرفتنى است، قيام كنيد و ابرقدرت ها را از صحنه تاريخ و روزگار براندازيد. من بارها گفته ام و هم اكنون هشدار مى دهم كه اگر شرق ستم كشيده و آفريقا به خودشان متكى نباشند، تا ابد گرفتارند
به مناسبت سالروز پيروزى انقلاب ۲۲/۱۱/۵۸
صدور انقلاب و بيدارى ملتها
حالا بسيارى از ملتها با ما همراه‌اند. نهضت ما دارد توسعه پيدا مى‌كند، و مى‌رود توى ملتها. ملتهايى كه ببينند كه ملت ايران در مقابل يك قدرت بزرگ ايستاده و پيش برده، يك قدرت شيطانى را كه همه قدرتها دنبالش بودند يك ملتى ايستاده و ايستادگى كرده و پيش برده، ساير ملتها هم گرفتارند ديگر. آنها هم همين گرفتاريهايى كه ما داريم آنها دارند. مصر به دست سادات  و جاهاى ديگر هم به دست ديگران. همه ملتها مبتلاى به دولتهايشان هستند. آنها هم مى‌خواهند از زير اين بار بيرون بيايند، وقتى ديدند كه ايران قيام كرد و پيش برد، و لو كشته داد اما پيش برد، ديگران هم همين فكر در مغزشان پيدا مى‌شود. ملتهاى ديگر هم همين معنا را مى‌خواهند. آنها هم همين كار را خواهند كرد.
صحيفه امام، ج‌۱۱، ص: ۳۳۶
كسى نمى‌تواند با خواست ملتها مخالفت نمايد
امروز ايران اسلامى، به بركت ايمان قوى و تعهد به اسلام و تحول عظيمى كه در اقشار مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگلهاى منحرف را از كشور خود كوتاه، و به هيچ قدرتى اجازه نمى‌دهد كوچكترين دخالتى در كشور اسلامى ايران نمايد.
و اين خود حجت قاطعى است براى مسلمانان و مظلومان جهان كه با خواست ملتها كسى نمى‌تواند دست تجاوز دراز كند و با آن مخالفت نمايد. و ملتى كه بين ذلت و شهادت، دومى را انتخاب نموده است شكست‌پذير نيست.
صحيفه امام، ج‌۱۹، ص: ۳۴۲
قیام همه جانبه
اگر امروز قشرهاى مختلف ملتها، از علماى دينى تا گويندگان و نويسندگان و روشن‌بينان متعهد، قيام همه جانبه نكنند و با بيدار كردن توده‌هاى عظيم انسانى- اسلامى به دادِ كشورها و ملتهاى تحت ستم نرسند، كشورهايشان بى‌شك به نابودى و وابستگى همه جانبى بيشتر و بيشتر خواهد كشيد، و غارتگران ملحد شرقى و بدتر از آنان ملحد غربى ريشه حيات آنان را مى‌مكند و شرافت و ارزشهاى انسانى آنان را به باد فنا مى‌سپارند.
صحيفه امام، ج‌۱۹، ص: ۳۴۴
مسلمانان، در همه بلاد و اقطار عالم بپاخيزند!
و اى مسلمانان در همه بلاد و اقطار عالم بپاخيزيد! واى علماى اعلام جهان اسلام به داد اسلام و بلاد مسلمين و مسلمانان برسيد! و در هر گوشه و كنار، همچون ملت ايران و دولت آن و علما و بزرگان اين سامان، دست رد به سينه ستمكاران غرب و شرق زنيد، و عمال و كارشناسان دروغين و مستشاران نفتخوار آنان را از بلاد خود بيرون بريزيد؛ و همچون سلحشوران ايران، شهادت را بر ذلت و شرف اسلام و انسانى را بر رفاه و عيش چند روزه توأم با خوارى و شرمسارى ترجيح داده، و در ميدان نبرد سياسى و نظامى بر آنان چيره شويد؛ و از هياهوى تبليغاتى آنان باك نداشته باشيد كه خداوند تعالى با شماست: إِن تَنصُروا اللَّهَ ينَصُرْكمُ و يُثبِت أَقدامَكُم.

فريادى از قلب مؤمن
فريادى كه از قلب مؤمن است بر همه چيز غلبه مى‌كند؛ بر كاخ سفيد هم غلبه مى‌كند و غلبه كرده است. و موج اين ايمان در سرتاسر دنيا از زير بار اين ظلمهايى كه در طول تاريخ بر آن شده است، از زير اين بار دارد در مى‌آيد. همه جا نغمه اين است كه ظلم نه. دست تواناى ملتها، ابرقدرتها را به جاى خودشان نشانده و مى‌نشاند.
ملتهاى مستضعف در هر جاى جهان رو به بيدارى هستند، نمى‌پذيرند امروز ديگر آن حرفهايى كه سابق گفته مى‌شد. آن ارعابهايى كه مى‌كردند و كشتيهايى كه مى‌آوردند در اطراف خليج فارس و امثال اينها، يا كارهاى ديگرى كه مى‌كردند، تمام اينها كهنه شده است، ديگر پيش مردم ارزش ندارد. ملتى كه بيرون آمده روز جمعه و مى‌گويد كه «ما براى شهادت آمديم»، آنها را از مردن نترسانيد، اين شهادت است.
ان شاء اللَّه خداوند به همه ملت، ملتهاى اسلامى، قدرت ايمان عنايت كند، و قدرت ايمان ملت ما را روزافزون كند.
صحيفه امام، ج‌۱۹، ص: ۲۹۰
نسيم بيدارى در سراسر جهان
امروز كه نسيم بيدارى در سراسر جهان وزيدن گرفته و توطئه‌هاى فريباگر ستمكاران تا حدودى فاش شده است، وقت آن است كه دلسوختگان واقعى مظلومان از هر قوم و قبيله و در هر مرز و بوم با قلم و بيان و انديشه و فكر از جنايات ستمگران در طول تاريخ سياه آنان پرده بردارند و پرونده‌هاى تجاوز آنان را به ساكنين اين سياره ارائه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بويژه علما و متفكران اسلام بزرگ يكدل و يك جهت در راه نجات بشريت از تحت سلطه ظالمانه اين اقليت حيله باز و توطئه‌گر كه با دسيسه‌ها و جنجالها سلطه ظالمانه خود را بر جهانيان گسترده‌اند، بپاخيزند و با بيان و قلم و عمل خود خوف و هراس كاذبى را كه بر مظلومان سايه افكنده است بزدايند.
صحيفه امام، ج‌۱۹، ص: ۱۴۸
صدور انقلاب اسلامى
آيا وقت آن نرسيده است كه ملتهاى اسلامى از جاى خود برخيزند و سردمداران خود را يا در مقابل شرف اسلام خاضع كنند، و يا با آنان همچون ايران عمل كنند؟ آيا حكومتهاى باصطلاح اسلامى در خواب‌اند و نمى‌بينند كه امروز وضع ملتها غير از سابق است؟ نمى‌خواهند بفهمند كه چشم و گوشها باز شده است و فريبكاريهاى از قماش شرقى يا غربى توان خود را از دست داده است؟
نمى‌دانند و نمى‌بينند كه انقلاب اسلامى صادر يا در شرف صدور است، و با تأييدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتيه‌اى نه چندان دور به دست ملت‌هاى اسلامى، بلكه مظلومان تشنه عدالت اسلامى، در سراسر عالم به اهتزاز درخواهدآمد؟
صحيفه امام، ج‌۱۸، ص: ۳۳۱
ضرورت بیداری ملتها
بايد با ملتها در ميان گذاشت؛ همان طورى كه در ايران، ملت ايران بود كه فاجعه‌اى كه براى اسلام به دست امريكا و سرسپردگان او- كه رژيم منحوس پهلوى است- پيش مى‌آمد، همين جوانهاى ايران بودند و همين ملت ايران بود و همين ارتش ايران بود و همين نيروهاى دريايى و هوايى و زمينى ايران بود و همين سپاه پاسداران ايران بود و همين جوانهاى بسيج و عشاير ايران بودند كه با هم وظيفه فهميدند، بيدار شدند و با هم مشتها را گره كردند و با مشت، تانكها را از صحنه بيرون كردند. تا ملتها يك همچو بيدارى پيدا نكنند و تا ملتها يك همچو انسجامى پيدا نكنند، بايد بدانند كه محكوم به حكومتهاى فاسد و محكوم به امريكاى جنايتكار و ساير ابرقدرتها هستند. با داشتن آن همه ذخاير، آن همه امكانات.‌
صحيفه امام، ج‌۱۶، ص: ۳۲۵
زير پرچم پر افتخار اسلام
من اميدوارم كه مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر، گرفتارى‌هاى خود و منشأ آن را بدرست ادراك كنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتكال به اسلام و در زير پرچم پر افتخار آن از قيد و بندهاى استعمارگران رهايى يابند. مسلمين كه در آستان اين قرن دردهاى جانفرساى خود را يافته، و از قدرتهاى شيطانى بزرگ جز گرفتاريهاى گوناگون و چپاولگريها و جنايات چيزى نديده‌اند، بايد با به هم پيوستگى صميمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزيز به فكر چاره برآيند. چاره، و يا مقدمه اساسى آن است كه ملتهاى مسلمان و دولتها اگر ملى هستند كوشش كنند تا وابستگى فكرى خود را از غرب بزدايند و فرهنگ و اصالت خود را بيابند، و فرهنگ مترقى اسلام را- كه الهام از وحى الهى مى‌گيرد- بشناسند و بشناسانند.
صحيفه امام، ج‌۱۰، ص: ۳۹۵

 

  راهی جزمبارزه نمانده است

متخصصان و کارشناسان علوم سیاسی ومسائل بین المللی هرکدام به نحوی و با نگاه ویژه خوددرپی تحلیل تحولات اخیرکشورهای اسلامی هستند.اما بی شک هیچ نمی تواند ادعاکند که به گفتمان حضرت روح الله(ره)رجوع کرده وریشه های اصلی این حوادث را در نیافته باشد.آنان که با این گفتمان آشنایند به خوبی می دانند که وقوع انقلاب های مردمی با ماهیت اسلامی ،به دور از مرزبندی های سیاسی و مذهبی برعلیه استکبار و ایادی آنها چیزی جز دکترین امام خمینی(ره)نمی باشد.

امام راحل در دکترین سیاسی خود فضای کنونی جهان را به خوبی ترسیم کرده است.«واقعیت این است که دول استکباری شرق و غرب وخصوصا آمریکا و شوروی عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسی تقسیم کرده اند.دربخش آزاد جهان این ابرقدرت ها هستند که هیچ مرز و حد و قانونی نمی شناسند وتجاوزبه منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگی ملت ها راامری ضروری و کاملا توجیح شده ومنطقی و منطبق با همه اصول و موازین خودساخته وبین المللی می دانند.اما در بخش قرنطینه سیاسی که متاسفانه اکثرملل ضعیف عالم و خصوصا مسلمانان در آن  محصور و زندانی شده اند،هیچ حق حیات واظهارنظری وجوندارد.همه قوانین و مقررات وفرمول ها ،همان قوانین دیکته شده و دلخواه نظام های دست نشاندگان ودربرگیرنده ی منافع مستکبران خواهدبود.»

فریادهای مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان که امروز درجهان اسلام صورت گرفته است همان پیش بینی حضرت امام است.«مابا اعلان برائت از مشرکین ،تصمیم برآزادی انرژی متراکم جهان اسلام داشته و داریم و به یاری خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزی ایت کار صورت خواهدگرفت.وان شاءالله روزی همه مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان فریادزنند و اثبات کنند که ابرقدرت ها و نوکران و جیره خواران شان از منفورترین موجودات جهان هستند.»

ای کاش که مسلمین جهان و جوانان امت اسلام زودتر از این به ندای خمینی کبیر لبیک می گفتندو قیام خویش را شروع می کردند.آن هنگام که حضرت روح الله مسلمانان تمامی کشورهای جهان را مورد خطاب قرار می دادچه کسی می دانست که روزی این امر محقق شود.«مسلمانان تمامی کشورهای جهان از آنجا که شما در سلطه ی بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده اید،باید بروحشت از مرگ غلبه کنید و از وجودجوانان پرشور وشهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه ی کفر را بشکنند استفاده نمایید.به فکر نگهداشتن وضع موجود نباشید .بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید که عزت وحیات در سایه ی مبارزه است و اولین گام در مبارزه اراده است و پس از آن تصمیم براین که سیادت کفر و شرک جهانی خصوصا آمریکا را برخود حرام کنید.»

اما این مبارزه تا کجا باید ادامه پیداکند؟درمنطق حضرت امام (ره)باید تا زمانی که مسلمانان به عظمت و اقتدار خود نائل نشده اند به مبارزه ادامه داد.«مسلمانان باید بدانند،تازمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود همیشه منافع بیگانگان برمنافع آنان مقدم می شود و هر روز شیطان بزرگ یاشوروی به بهانه ی حفظ منافع خود حادثه ای رابه وجودمی آورند.راستی اگرمسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهان خواران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانندآسوده خواهندبود؟هم اکنون اگرآمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه ی حفظ منافع خویش باخاک یکسان کند،چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟پس راهی جز مبارزه نمانده است.وباید چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصا آمریکا را شکست و الزاما یکی از دو راه راانتخاب نمود.یاشهادت ،یاپیروزی که در کتب ما هردوی آنها پیروزی است.»

 

بیداری اسلامی در کلام امام خامنه ای:

 

 

۱- اين حركت بيدارى تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزى پيش خواهد آمد كه همين ملتهاى اروپائى عليه سياستمداران و زمامداران و قدرتمندانى كه آنها را يكسره تسليم سياستهاى فرهنگى و اقتصادى آمريكا و صهيونيسم كردند، قيام خواهند كرد. اين بيدارى، حتمى است.

 

۲- مجرم اصلى در اين حوادث{كشورهاي منطقه}، بلاشك مستكبرين عالم، دستگاه استكبار بين‌المللى و شبكه‌ى صهيونيستى بين‌المللى است كه الان هم از همين هياهوها و سر و صداها صهيونيستها دارند استفاده ميكنند؛ روى مردم غزه فشار مى‌آورند، روزانه از آنها شهيد ميگيرند. جا دارد ملتهاى منطقه، دولتهاى منطقه، آنهائى كه دلشان براى حقايق ميتپد، از عملكرد رژيم صهيونيستى غفلت نكنند.

 

۳- اﻣﺮﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺤﻤﻴﻼﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥ ﻣﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺗﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.     ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ٬

ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺑﻪﺳﺘﻮﻩﺁﻣﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺍﺳﺖ.

 

۴- ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﻢ٬ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ

ﺭﺍ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﻛﻨﻴﻢ٬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﻳﻚ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﻜﺮﺩ.

ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺖ٬ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺨﺎﻁﺒﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﻢ٬ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ.

 

۵- ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎﻯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭﻯ ﻧﺪﻫﻨﺪ٬ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻓﻬﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ٬

ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻫﻢ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﻨﺪ٬ ﺩﺳﺎﺋﺲ ﻭ

ﺩﺧﺎﻟﺘﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ.

 

۶- ﻋﻼﺝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ٬ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ؛

ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﻨﺪ.

 

۷-  ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ٬ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺑﻴﺰﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪﻯ ﺍﻭﻝ٬

ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﻪﻯ ﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ.

 

۸- ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ٬

ﻋﻜﺲﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻠﺘﻬﺎﺳﺖ

ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻁﻮﻻﻧﻰﺍﻯ ﻛﻪﻗﺪﺭﺗﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.ﻣﺮﻭﺯ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ٬ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﻮﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ.

 

۹- موضع ما{ در قضاياى منطقه }، دفاع از ملتها و حقوق ملتهاست. ما با ملتهاى مسلمان و ملتهاى مظلوم در هر نقطه‌ى عالم موافقيم؛ با زورگويان و مستكبران و ديكتاتورها و خبيثها و سلطه‌گران و غارتگران در هر نقطه‌ى دنيا مخالفيم؛ اين موضع ملت ايران و موضع نظام اسلامى است.

 

۱۰- ميگويند چرا ايران از مردم بحرين پشتيبانى ميكند. خب، ما از همه پشتيبانى كرديم. ما سى و دو سال است كه از مردم فلسطين داريم پشتيبانى ميكنيم؛ {…} مگر ملت فلسطين شيعه‌اند؟ {…}مردم ما نسبت به غزه، نسبت به فلسطين، نسبت به مصر، نسبت به تونس، همه جا ابراز احساسات كردند؛ آنها كه شيعه نبودند.

 

۱۱- امروز آمريكا و غرب و اينها دارند به نفع صهيونيستها، به نفع دولت جعلى اسرائيل، به اين مردم فشار مى‌آورند و ظلم ميكنند؛ كه بيش از همه هم مردم بحرين متأسفانه مورد ظلم قرار گرفته‌اند.

 

۱۲- آمريكا در اين قضايا غافلگير شد، ضربه به او ناگهانى وارد شد؛ صهيونيستها همين جور، دولتهاى مستعمرِ پرمدعاى اروپائى همين جور – اينها غافلگير شدند – اما ميخواهند هر جور ممكن است، بر صحنه مسلط شوند. البته خوشبختانه تا حالا نتوانسته‌اند…

 

۱۳- مطمئن باشيد جمهورى اسلامى ايران به بركت همتهاى بلند، به بركت ايمانهاى قوى، به بركت انسانهاى خوب و مؤمن و با اخلاصى كه بحمداللَّه در كشور ما فراوان وجود دارند، خواهد توانست قله‌ها را يكى پس از ديگرى فتح كند.
در ضمن کتاب بیداری اسلامی در کلام امام خامنه ای منتشر شد. کتاب “بیداری اسلامی” در منویات و بیانات رهبر معظم انقلاب که به خاستگاه ها، عوامل و مولفه های بیداری اسلامی اشاره دارد، در قم منتشر شد. این کتاب به گزاره شناسی بیداری اسلامی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) می پردازد ، که مجموعه ای کامل از سخنان رهبر معظم انقلاب در این موضوع از سال ۱۳۶۸تا ۱۳۹۰می باشد.
کتاب “بیداری اسلامی” در منویات و بیانات رهبر معظم انقلاب که به خاستگاه ها، عوامل و مولفه های بیداری اسلامی اشاره دارد، در قم منتشر شد.
این کتاب به گزاره شناسی بیداری اسلامی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) می پردازد ، که مجموعه ای کامل از سخنان رهبر معظم انقلاب در این موضوع از سال ۱۳۶۸تا ۱۳۹۰می باشد.
کتاب بیداری اسلامی در شش فصل با عناوین؛ ضرورت های بیداری اسلامی، عوامل پیدایش بیداری اسلامی، شاخصه ها و مولفه های بیداری اسلامی ، وظایف، راهکارها و فرصت های بیداری اسلامی، آسیب ها و تهدید های بیداری اسلامی و تحقق بیداری اسلامی توسط محمد حسن رضایی جمع آوری و تنظیم شده است.
مجموعه مذکور با تلاش موسسه مستشهدین وصال و با همکاری نهضت جهانی مقاومت در ۱۲۰صفحه در تیراژ ۳۰۰۰نسخه منتشر گردیده است.
در قسمتی از این کتاب این چنین آمده است:
امروز دنیا در زیر بار سنگین تحمیلات ناشى از تمدن مادى به ستوه آمده است و دنبال راه نجاتى میگردد. آنچه که شما امروز از بیدارى اسلامى در برخى از کشورهاى اسلامى مثل مصر و تونس ملاحظه میکنید، یک نشانه و نمونه‌اى از به‌ستوه‌آمدگى بشریت است. وقتى شیاطین بر زندگى مردم غالب میشوند – که شیاطین انس از شیاطین جن خطرناک‌ترند – مستکبران عالم که در زندگى اجتماعى مردم، زندگى خصوصى مردم، در اقتصاد مردم، در فهم و بینش مردم دخالت میکنند و آنها را به راه‌هاى بیراهه میکشانند، زندگى فضاى تاریک پیدا میکند و این فضاى سنگین و تاریک با فطرت انسانها ناسازگار است و بالاخره فطرت انسان بیدار میشود؛ این آن چیزى است که امروز دارد در دنیا اتفاق مى‌افتد. (بیانات در دیدار مسئولان نظام درروز میلاد پیامبر(ص( ۲/۱۲/۱۳۸۹
علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به سایت پاتوق کتاب به آدرسwww.bookroom.ir مراجعه فرمایند یا با شماره ۰۲۵۱۷۷۴۶۹۹۲تماس حاصل فرمایند

mostajar

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=1009

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.